Hatályos rendeletek listája

<<Keresés a hatályos helyi rendeletekre a Nemzeti Jogszabálytárban>>

2018

Őrizzük és szépítsük Szentkirály településképi arculatát!

„E rendelet célja Szentkirály művi környezetének megőrzése érdekében a helyi értékvédelemmel, a településképi követelményekkel és a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítása.”

A kézikönyv az építtetők elé állít szép helyi példákat, követésre ajánlott más építészeti megoldásokat.
Településkép rendelet
Rendelet 3. melléklete  
Rendelet 4. melléklete
Helyi védelemben részesülő épületek
Helyi védelemben részesülő feszületek

Településképi Arculati Kézikönyv

2/2018. (I.24.) Szentkirály Község képviselő testületének 12/1999.(XII.1.) ökt. sz. rendelete a helyi építési szabályokrólKapcsolódó térkép

2017

2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megállapításáról

1/2017. (I.19) ökt. rendelet a közterület-használatról és közterület-használati díj megállapításáról, a „Szentkirály Napja” rendezvényen érvényes helyfoglalási díjakról.

Melléklet Az önkormányzat közterület-használatot szabályozó 1/2017. (I19.) ökt. rendeletéhez

 

2016

8/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet  a 15/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteiről módosítása

7/2016.(XI.14.)  a helyi építési szabályokról szóló 12/1999. (XII.11.) ökt. rendelet módosításáról

Mellékletek:Szentkirály településrendezési terve, 

                    Belterület szabályozása; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6

                    Ifjúság utcai belterület szabályozási terve; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6

                    M44 gyorsforgalmi út környezete; 4.24.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7

                   Egyéb területek: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5

                  Függelékek

5/2016 (V.26.) a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszerének módosításáról

4/2016 (II.25.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

3/2016. (III.22.) 2016. évi költségvetési rendelet módosításáról

2/2016 (II.18.) Szentkirály Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megállapításáról

1/2016 (I.26.) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2015. (VII.27.) ökt. rendelet módosításáról.

2015.

15/2015. (XI.11.)  az egészségügyi alapellátás körzeteiről

14/2015. (XI.10.)  a helyi iparűzési adóról

13/2015.  (XI. 11.) magánszemélyek kommunális adójáról

11/2015. (VIII.19.) 2015. évi költségvetésének módosításáról

10/2015. (VIII.18.)  A 4/2015. (II.25) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, módosításáról

 

9/2015. (VII. 27.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

8/2015.(V. 28.) Szentkirály község önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásáról

6/2015. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 6/2007. (V.3.) ökt. rendelete (egységes)

6/2015. (IV. 17.) Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (V.3.) ökt. rendelet módosításáról.

5/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelet a mezei őrszolgálat létesítéséről, működéséről és a mezőőri járulékról 

3/2015. (II.16.) Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról.

4/2015. (II.25.) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről.

2014. 

2/2014. (II.18.) Szentkirály Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megállapításáról.

4/2014.(IV.03.) Szentkirály Község Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról.

6/2014. (VII. 30.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól.

7/2014. (VIII.28.) Az avar és növényi hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól.

8/2014.(VIII. 28.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.

12/2014. (IX.30.) A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag jogosultsági feltételeiről.

2013.

17/2013. (XII.11.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről.

2012.

19/2012. (XII.13.) A talajterhelési díjról.

2011.

5/2011. (VIII.5.) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól.

6/2011. (VIII.30.) A helyi szociális ellátásokról.

12/2011. (XII.21.) A lakáscélú helyi támogatásról.

2010.

 

2009.

5/2009. (III.31.) A sajátos helyzet megállapításának szabályairól.

6/2009. (V.20.) Az önkormányzat által létesített közműépítésekhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulásról.

10/2009. (XI.20.) Az Európai parlament és a Tanács belső piaci szolg-ról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelés érdekében egyes önk. rend. mód.

2008.

5/2008. (II.26.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról.

2007.

1/2007. (II.9.) A gyermekvédelmi pénzbeli, és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben.

6/2007. (V.03.) Szentkirály Községi Önkorm. Képvi. test. és Szervei Szervezeti  és Működési Szabályzatáról.

2005.

3/2005. (II.17.) A hulladékgazdálkodási tervről.

11/2005. (X.27.) A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről.

15/2005. (XII.22.) Az állattartás szabályairól.

2004.

3/2004. (III.5.) A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatásról.

4/2004. (III.5.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, a lakbér mértékéről, valamint az Idősek Házában kialakított lakások bérletéről.

7/2004. (IV.02.) A közterület-használatról és közterület-használati díj megállapításáról, a „Szentkirály Napja” rendezvényen érvényes helyfoglalási díjakról.

11/2004. (V.05.) A tanyagondnoki szolgálatról.

2003.

15/2003. (XI.28.) A közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátásról.

2002.

 

2001.

3/2001. (VI.14.) A pénznyerő és játék-automaták üzemeltetésének helyi szabályozásáról.

6/2001. (XI.5.) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól.

2000.

9/2000. (IX.27.) A községi temetőről és a temetkezés rendjéről.

1999.  

12/1999. (XII.1.) A helyi építési szabályokról.

1993.

8/1993. (VII.29.) A községi címer megalkotásáról.