Hatályos rendeletek listája

<<Keresés a hatályos helyi rendeletekre a Nemzeti Jogszabálytárban>>

2018

Őrizzük és szépítsük Szentkirály településképi arculatát!

„E rendelet célja Szentkirály művi környezetének megőrzése érdekében a helyi értékvédelemmel, a településképi követelményekkel és a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítása.”

A kézikönyv az építtetők elé állít szép helyi példákat, követésre ajánlott más építészeti megoldásokat.
Településkép rendelet
Rendelet 3. melléklete  
Rendelet 4. melléklete
Helyi védelemben részesülő épületek
Helyi védelemben részesülő feszületek

2/2018. (I.24.) Szentkirály Község képviselő testületének 12/1999.(XII.1.) ökt. sz. rendelete a helyi építési szabályokrólKapcsolódó térkép

2017

2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megállapításáról

1/2017. (I.19) ökt. rendelet a közterület-használatról és közterület-használati díj megállapításáról, a „Szentkirály Napja” rendezvényen érvényes helyfoglalási díjakról.

Melléklet Az önkormányzat közterület-használatot szabályozó 1/2017. (I19.) ökt. rendeletéhez

 

2016

8/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet  a 15/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteiről módosítása

7/2016.(XI.14.)  a helyi építési szabályokról szóló 12/1999. (XII.11.) ökt. rendelet módosításáról

Mellékletek:Szentkirály településrendezési terve, 

                    Belterület szabályozása; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6

                    Ifjúság utcai belterület szabályozási terve; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6

                    M44 gyorsforgalmi út környezete; 4.24.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7

                   Egyéb területek: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5

                  Függelékek

5/2016 (V.26.) a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszerének módosításáról

4/2016 (II.25.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

3/2016. (III.22.) 2016. évi költségvetési rendelet módosításáról

2/2016 (II.18.) Szentkirály Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megállapításáról

1/2016 (I.26.) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2015. (VII.27.) ökt. rendelet módosításáról.

2015.

15/2015. (XI.11.)  az egészségügyi alapellátás körzeteiről

14/2015. (XI.10.)  a helyi iparűzési adóról

13/2015.  (XI. 11.) magánszemélyek kommunális adójáról

11/2015. (VIII.19.) 2015. évi költségvetésének módosításáról

10/2015. (VIII.18.)  A 4/2015. (II.25) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, módosításáról

 

9/2015. (VII. 27.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

8/2015.(V. 28.) Szentkirály község önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásáról

6/2015. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 6/2007. (V.3.) ökt. rendelete (egységes)

6/2015. (IV. 17.) Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (V.3.) ökt. rendelet módosításáról.

5/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelet a mezei őrszolgálat létesítéséről, működéséről és a mezőőri járulékról 

3/2015. (II.16.) Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról.

4/2015. (II.25.) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről.

2014. 

2/2014. (II.18.) Szentkirály Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megállapításáról.

4/2014.(IV.03.) Szentkirály Község Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról.

6/2014. (VII. 30.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól.

7/2014. (VIII.28.) Az avar és növényi hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól.

8/2014.(VIII. 28.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.

12/2014. (IX.30.) A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag jogosultsági feltételeiről.

2013.

17/2013. (XII.11.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről.

2012.

19/2012. (XII.13.) A talajterhelési díjról.

2011.

5/2011. (VIII.5.) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól.

6/2011. (VIII.30.) A helyi szociális ellátásokról.

12/2011. (XII.21.) A lakáscélú helyi támogatásról.

2010.

 

2009.

5/2009. (III.31.) A sajátos helyzet megállapításának szabályairól.

6/2009. (V.20.) Az önkormányzat által létesített közműépítésekhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulásról.

10/2009. (XI.20.) Az Európai parlament és a Tanács belső piaci szolg-ról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelés érdekében egyes önk. rend. mód.

2008.

5/2008. (II.26.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról.

2007.

1/2007. (II.9.) A gyermekvédelmi pénzbeli, és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben.

6/2007. (V.03.) Szentkirály Községi Önkorm. Képvi. test. és Szervei Szervezeti  és Működési Szabályzatáról.

2005.

3/2005. (II.17.) A hulladékgazdálkodási tervről.

11/2005. (X.27.) A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről.

15/2005. (XII.22.) Az állattartás szabályairól.

2004.

3/2004. (III.5.) A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatásról.

4/2004. (III.5.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, a lakbér mértékéről, valamint az Idősek Házában kialakított lakások bérletéről.

7/2004. (IV.02.) A közterület-használatról és közterület-használati díj megállapításáról, a „Szentkirály Napja” rendezvényen érvényes helyfoglalási díjakról.

11/2004. (V.05.) A tanyagondnoki szolgálatról.

2003.

15/2003. (XI.28.) A közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátásról.

2002.

 

2001.

3/2001. (VI.14.) A pénznyerő és játék-automaták üzemeltetésének helyi szabályozásáról.

6/2001. (XI.5.) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól.

2000.

9/2000. (IX.27.) A községi temetőről és a temetkezés rendjéről.

1999.  

12/1999. (XII.1.) A helyi építési szabályokról.

1993.

8/1993. (VII.29.) A községi címer megalkotásáról.

szv szv
A tartalom megtekintshez flashplayer szksges / Nem elrhet a tartalom
jop jop jop