A szentkirályi képviselő-testület

 

Név

 

Titulus/Beosztás

 

E-mail

 

Telefon

 

Mobil

 

Szabó Gellért polgármester polgarmester@szentkiraly.hu 06-76/597-012 +3670/337-1341
Dr. Lajos Krisztina jegyző jegyzo@szentkiraly.hu 06-76/597-013 +3670/935-4179
Kutasi Ferenc alpolgármester, településfejlesztő tpfejl@szentkiraly.hu 06-76/597-019 +3620/973-4922
Béni Sándor képviselő benifarm@freemail.hu   +3630/407-9060
Bimbó Ferenc képviselő bimbofeco@freemail.hu   +3670/776-1811
Kovácsné Lázár Ilona képviselő, tanyagondnok lazarilona@t-online.hu   +3620/488-1330
Takácsné Kiss Márta képviselő takacsmarta18@gmail.com   +3670/455-7626
Ádámné Maróti Erika képviselő anemaer@freemail.hu   +3670/8660516
Pájerné Váczi Terézia pénzügyi biz. tag      
Osbáthné Rauscher Erika szoc. biz. tag obera4@freemail.hu   +3670/339-0345
Varga Béláné szoc. biz. tag     +3670/372-4621

 

 

 

A szentkirályi képviselő-testület bizottságai

A bizottságok főbb feladatai általánosságban:

-       döntenek a testülettől átruházott hatáskörökben,

-       előkészítik és véleményezik a testületi előterjesztéseket,

-       szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását, a rendeletek hatályosulását,

-       állást foglalnak a rendelet-tervezetek, fejlesztési koncepciók, programok elfogadására irányuló kérdésekben,

-    feladatkörükben ellenőrzik a képviselő- testület hivatalának a képviselő-testület döntéseinek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját.

 

 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

            Elnöke:                      Béni Sándor képviselő

            Tagjai:                       Ádámné Maróti Erika képviselő

                                            Pájerné Váczi Terézia

 

Feladat és hatáskörök:

-      véleményezi a községi önkormányzat és intézményei éves költségvetési javaslatát és a végrehajtásáról szóló éves beszámoló tervezeteit,

-    figyelemmel kíséri az önkormányzatnál a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,

-      vizsgálja az önkormányzatnál és intézményeinél a pénzkezelési szabályzat megtartását, ellenőrzi a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését,

-       javaslatot tesz a képviselő-testületnek a megpályázandó cél- és címzett támogatásokra,

-       véleményezi az önkormányzati intézmények alapítását, átszervezését és megszüntetését,

-       javaslatot készít a költségvetés általános és céltartalék felhasználására,

-       véleményezi, minősíti a községi önkormányzathoz benyújtott egyedi pénzügyi támogatási kérelmeket,

-       véleményezi a községi önkormányzat saját fejlesztési, rekonstrukciós és felújítási terveit,

-       részt vesz a leltározás és selejtezés feladataiban.

 

 

Szociális Bizottság

 

            Elnöke:                     Takácsné Kis Márta képviselő

            Tagjai:                       Kovácsné Lázár Ilona képviselő

                                            Bimbó Ferenc képviselő

                                            Osbáthné Rauscher Erika 

                                            Varga Béláné

 

Feladat és hatáskörök:

-       folyamatosan elemzi és értékeli a szociális ellátás helyzetét,

-       átruházott hatáskörben az alábbi hatásköröket látja el:

·         dönt az átmeneti segély ügyében,

·         dönt a lakásfenntartási kérelmek ügyében,

·         a gyermekintézményi térítési díjak elengedéséről és mérsékléséről dönt,

·         dönt a szociális kölcsön iránti kérelmek ügyében,

·         dönt a fiatal házasok lakásszerzésének egyszeri támogatása ügyében,

·         dönt az újszülöttek egyszeri támogatásának odaítéléséről

·         elbírálja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra benyújtott kérelmeket.