Települési értéktár

A Szentkirályi Települési Értéktár Bizottság, feladata a helyi értékek összegyűjtésének koordinálása és rendszerezése, valamint ezen keresztül az összetartozás erősítése. A települési értéktárak létrehozását és működését a magyar nemzeti értékekről és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet szabályozza.

A nemzeti érték fogalmát a Törvény a következőképpen határozza meg: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során falhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék.

A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:

-          Agrár- és élelmiszergazgaság: borászat, mezőgazdasági termékek, élelmiszerek (pl.: szentkirályi dinnye)

-          Egészség és életmód: népi gyógyászat, gyógynövények, gyógyszerek

-          Épített környezet: tudatos építési munka eredménye

-          Ipari és műszaki megoldások: kézműipar, kézművesség

-          Kulturális környezet: tánc, zene, népművészet, műemlék, régészeti lelőhely

-          Sport: szabadidő eltöltése, versenyszerű sport

-          Természeti környezet: geomorfológiai képződmények, ökológiai rendszerek

-          Turizmus és vendéglátás: turisztikai programok

Bárki javaslatot tehet a helyi természeti környezet, szellemi, anyagi és művészeti alkotások, hagyományok Települési Értéktárba való felvételére. A javaslattevő a benyújtani kívánt értéket a Könyvtárban átvehető, illetve az itt található formanyomtatványon adhatja be Szentkirály Község Polgármesteréhez.

Javaslat

 A Bizottság a beérkezett javaslatokat megvizsgálja, rendszerezi, illetve a kiemelkedő értékek felvételét javasolja a Megyei Értéktárba való felvételre.  


Szentkirályi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata


Szentkirályi értéktár elemei

 Községi Gyűjtemény

A Szentkirály Sallai utca 35. szám alatti házban 2017. augusztus 20-án nyitottuk meg a helyi értékeinket megőrző és bemutató Községi Gyűjtemény. A ház 5 helyiségből áll: szoba, konyha, kamra, mosókonyha és üveges veranda. A házhoz kapcsolódik egy fából készült szín is. A kiállított tárgyak, eszközök, fotók helyi gyűjtésből, felajánlásokból kerültek a gyűjteménybe.

Javaslat teljes szövege

 


 Kiss László magángyűjteménye

 Kiemelkedően jelentős ipartörténeti gyűjtemény, továbbá nemzeti és nemzetközi vonatkozású pénzgyűjtemény. Kiss László Gábor az 1970-es évektől gyűjti a pénzeket. 200 ország fém- és papírpénze megtalálható gyűjteményében, az ókortól napjainkig. Különösen értékes a Kr. előtt 5. századból és későbbi századokból származó 40 db ún. római császári pénzérme. Magyar pénzek Szent Istvántól napjainkig fellelhetők numizmatikai anyagában. Közel 50 ország zászlója is gyűjteményét képezi. Valamint jelentős a 60 darabos vasalógyűjteménye, mely a 16. századtól a 20. századig reprezentálja a különböző változatokat. 

Javaslat teljes szövege


 Rekettyés

Az egykori vízfolyás vájta mélyedés falunk szélétől alig pár száz méterre északi irányban található. Az alig 2 ha területet szinte átjárhatatlan sűrűségű fásszárú növényzet alkotja. Elsősorban kiöregedett kecskefűz, bodza, fehér nyár és a rohamosan terjedő kőris alkotja. A rekettyés közepén egy kis mesterségesen vájt terület található, ami rendszerint egész éven át vízzel borított, életet adva nagyon sok vízi rovarnak, békának. Időnként birtokba veszik, vadkacsák, szárcsák, vízi tyúkok, pocgémek.

Javaslat teljes szövege


 Millenniumi Emlékpark és Millenniumi Emlékmű

A Millenniumi Emlékpark és Emlékmű  2001. augusztus 26-ai átadása óta is a település központi helyén van. Üde színfoltja a falunak. Sok találkozónak, házasságkötésnek adott otthont. Az itt található fák, bokrok gondozása folyamatos. 2009-ben egy kerti tó is helyet kapott a parkban. A falu közössége számára jelentős értékkel bír.

Javaslat teljes szövege


 '56-os emlékjel

Az emlékjelnél minden évben az ’56-os forradalom áldozataira emlékezve koszorúzási ünnepséget tartanak. 2006. október 22-én volt az, 1956-os forradalom 50 éves évfordulójának emlékére készült emlékjel avatása. Kerekes István kőműves által készített talapzat tetején egy nyitott könyv található, melyen a „Független Magyarországot / akar(t)unk / 1956 / 2006” olvasható. Az emlékjel elején egy fekete márványtáblára a jelenlegi Magyarország, és Nagy-Magyarország térképe került.

Javaslat teljes szövege

  


Hősi emlékmű

A település központi parkjában található emlékmű helyi lakosok által látogatott emlékhely. Hősi emlékmű az I. és a II. világháborúban a hazáért elesett szentkirályiak emlékére készült. Ifj. Halász János munkája, melyet 1990-ben a temetőben állítottak fel, majd 1996-ban áthelyeztek a Szent István parkba, amikor kiegészítették a feliratokat. Néhány név ugyanis hiányzott róla.

A kb. 60 cm-es talapzaton nyugvó, természetes formájú fekete márványtömb oldalain a világháborúk helyi hősi halottainak nevei olvashatóak a kőre rögzített táblákba vésve. A hősök névsorát az egykori alsószékdűlői iskolában és a Vágó-köri épületben található eredeti emléktábla, valamint a szóbeli emlékezet alapján állították össze, és másolták ide, olyan módon, hogyha több hasonló névalakot találtak, azt csak egyszer vésték bele az új táblába, hiszen ma már lehetetlen követni, hogy a több ódon táblán is megtalálható,ugyanaz a név, ugyanazt a személyt jelentette-e, vagy több, egyforma nevű embert takart. Az előoldali tábla szövege a következő:„ A hazáért / az I. és II. világháborúban elesett / szentkirályi hősök emlékére.”

Javaslat teljes szövege


 Jász út

A  településen egyedi ritkaságnak számít a Kecskemétet Tiszakécskével összekötő utat a nagy nyárfánál mindkét irányba keresztező girbe-gurba földút, melyet nagy valószínűséggel már a középkorban is használtak. Két oldalán az év minden szakában változatos színekben pompázó növények találhatók.

Javaslat teljes szövege

 


Szent István szobor  

Település névadójának nevét viselő köztéri szobor központi helyen található községünkben.  A római katolikus templom előtti téren állították fel. Katolikus ünnepeknek (pl. templombúcsú) és az augusztus 20-i ünnepségnek is a helyszíne. 1987. február 16-i falugyűlésen javaslat hangzott el, hogy Szent István tiszteletére szobrot állítson a község. A kiírt pályázatra négy pályamű érkezett, melyek közül a község lakosai Lantos Györgyi tervét választották A történelmi hangulat kellő ihletéséhez, a Magyar Nemzeti Múzeumtól kapott a település a bácsi templom kváder köveiből néhányat.
A 10 méter átmérőjű, másfél méter magas kunhalomra helyezett, 215 cm magas bronzszobor ünnepélyes felavatása 1989. augusztus 20-án történt.

Javaslat teljes szövege


 Szentkirályi Ásványvíz

Magyarország legismertebb és legnépszerűbb ásványvize Szentkirály település határában kerül palackozásra 1994 óta. Településünknek is országos ismertséget szerzett a termék.

A Szentkirályi ásványvíz felfedezése 1989-ben a Vitapress Kft. tulajdonosának, Balogh Sándornak volt köszönhető. Az induló családi vállalkozás szörp és üdítő gyártásával kezdett foglalkozni Szentkirályon. Az előállításhoz szükséges nagy mennyiségű víz miatt a cég telephelyén kutat fúrtak, amit bevizsgáltattak, és a laboratóriumi vizsgálatok során kiderült: nagy tisztaságú és egyedi ásványanyag tartalmú vizet találtak.

Javaslat teljes szövege