Pályázatok 2011-2016

 
 
                 

Szentkirály Község Önkormányzatának pályázatai és támogatás igénylései 2011. (e Ft)

                 
Sor-szám Kiíró szervezet Beruházás megnevezése Teljes költség Igényelt támogatás Önerő Beadás ideje Pályázat eredménye Megjegyzés
1. Magyar Államkincstár Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás       március 25. 575  
2. BKM Önkormányzat Szentkirály Napja 2011. 800 200 600 április 28. 50  
3. Vidékfejlesztési Minisztérium - Tanyaprogram tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése 1 086 977 109 szeptember 30. 977  
4. Vidékfejlesztési Minisztérium - Tanyaprogram földút karbantartó munkagépek beszerzése 5 644 5 079 565 szeptember 30. 5 079  
5. Vidékfejlesztési Minisztérium - Tanyaprogram helyi piac létesítése 4 150 3 735 415 szeptember 30. 3 735  
6. UMVP LEADER március 15-i bankett megrendezése 250 250 0 november 15. 253 Gazdakör nevében benyújtott pályázat
7. UMVP LEADER szüreti bál megrendezése 347 347 0 november 15. 296 SZIKE nevében benyújtott pályázat - lemondva
8 UMVP LEADER polgárőrség informatikai fejlesztése 480 480 0 november 15. 487 polgárőrség nevében benyújtott pályázat
9. UMVP LEADER Szentkirály Napja 2012. Megrendezése 993 794 199 november 15. nem nyert  
10. UMVP LEADER földút karbantartó erő- és munkagépek beszerzése 11 920 11 920 0 december 4. 11 920 Szentkirályért Közalapítvány nevében benyújtott pályázat - nettó értéken számolva
                 
  Összesen   25 669 23 782 1 288   23 372  
                 
11. Vidékfejlesztési Minisztérium - Tanyaprogram Kistérségi tanyafejlesztési program 2 223 2 000 223 szeptember 30. 2 000 kistérségi pályázat
                 
                 

Szentkirály Község Önkormányzatának pályázatai és támogatás igénylései 2012. (e Ft)

                 
Sor-szám Kiíró szervezet Beruházás megnevezése Teljes költség Igényelt támogatás Önerő Beadás ideje Pályázat eredménye Megjegyzés
településfejlesztő által készített pályázatok
1. Magyar Államkincstár Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás     500 március 25. 575  
2. BM (4/2012. (III.1.) BM r.) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás 10 650 9 550 1 100 április 2. 9 549  
3. BM (5/2012. (III.1.) BM r.) Önkormányzati felzárkóztatási támogatás 5 000 5 000 0 május 2. 5 000  
4. Vidékfejlesztési Minisztérium - Tanyaprogram tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése 3 803 3 423 380 augusztus 31. 3 423  
5. BM Startmunka mintaprogram, Kazánprogram 2012. Művelődési ház és óvoda fűtése 9 404 9 404 0 szeptember 26. 9 404  
6. VM (102/2012. (X.1.) VM r.) falumegújítás és fejlesztés Közösségi fejelsztések Szentkirályon: játszótér, faluház, kemencék 20 151 20 151 0 november 30. 19 704 Vágó János Gazdakör által benyújtott pályázat
saját pályázatok összesen   49 008 47 528 1 980   27 951  
egyéb szervezetek által megírt pályázatok
7. TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Építő közösségek Szentkirályon 18 000 18 000 0 március 14. 18 000 Önkonet Kft. által készített
8. TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a kistérségben - EFI n.a. n.a. n.a. május 2. nem nyert térségi pályázat, szentkirályi pénzügyi vonzata nincs
9. TÁMOP-3.4.3-11/2 Gyöngyhalászok 11 487 11 487 0 július 5. nem nyert Önkonet Kft. által készített
10. TÁMOP-3.4.3-11/2 Tehetséggondozó módszerek fejlesztése és tanórán kívüli tehetséggondozás a Szentkirályi Általános Iskolában 15 270 15 270 0 július 5. nem nyert Önkonet Kft. által készített
11. TÁMOP 3.1.4 -12/2 Pedagógiai és módszertani megújulás a magasabb színvonalú oktatásért Szentkirályon 36 610 36 610 0 szeptember 24. 36 610 Önkonet Kft. által készített
egyéb pályázatok összesen   81 367 81 367 0   54 610  
Mindösszesen   130 375 128 895 1 980   82 561  
                 
                 

Szentkirály Község Önkormányzatának pályázatai és támogatás igénylései 2013. (e Ft)

                 
Sor-szám Kiíró szervezet Beruházás megnevezése Teljes költség Igényelt támogatás Önerő Beadás ideje Pályázat eredménye Megjegyzés
1. Magyar Államkincstár Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás     500 március 25. 679  
2. BM (8/2013. (III.29.) BM r.) Óvoda fejlesztése 19 316 19 316 0 május 2. nem nyert  
4. VM (35/2013. (V.22.) VM r.) LEADER Vibrációs lapzömítőgép beszerzése 13 684 13 684 0 június 10. 13 684 Vágó János Gazdakör által benyújtott pályázat
5. VM (35/2013. (V.22.) VM r.) LEADER Fejlesztések a szentkirályi közösségi életért 13 784 13 784 0 június 10. 13 784 Vágó János Gazdakör által benyújtott pályázat
6. VM (35/2013. (V.22.) VM r.) LEADER A szentkirályi sporttevékenység fejelsztése 9 086 7 154 1 932 június 10. nem nyert  
7. VM TP-1-2013 Tanyagondnoki szolgálatok eszközparkjának fejlesztése 1 156 1 039 117 augusztus 7. 1 039  
8. VM TP-1-2013 Tanyai termékek kisléptékű feldolgozása és piacrajutásának elősegítése 22 170 19 953 2 217 augusztus 7. nem nyert  
9. VM (11/2013. III.5.) VM r.) LEADER Térségek közötti együttműködés: tanyakonferencia Szentkirályon 2 800 2 800 0 november 15. 2 800 gesztor Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete, csak a szentkirályi adatok feltüntetve
10. VM (103/2013. (XI.8) VM r.) Tanygondnoki autó beszerzése 6 350 5 000 1 350 november 25. 5 000  
11. VM (103/2013. (XI.8) VM r.) Közlekedési szolgáltatás fejlesztése 12 700 12 700 0 november 25. 10 000 Szetkirályért Közalapítvány által benyújtott pályázat
                 
Mindösszesen   101 045 95 430 6 115   46 987  
                 
                 

Szentkirály Község Önkormányzatának pályázatai és támogatás igénylései 2014. (e Ft)

                 
Sor-szám Kiíró szervezet Beruházás megnevezése Teljes költség Igényelt támogatás Önerő Beadás ideje Pályázat eredménye Megjegyzés
1. BM (4/2014. (I.31.) BM r.) Óvoda fejlesztése 21 091 18 982 2 109 február 20. nem nyert  
2. BM START közfoglalkoztatás mg.i termelés és feldolgozás 7 920 7 920 0 február 7. 7 920 6 fő foglakoztatása és eszközbeszerzés 1.009 e Ft értékben
3. BM START közfoglalkoztatás térkőgyártás 5 474 5 474 0 február 26. 5 474 6 fő foglakoztatása és eszközbeszerzés 752 e Ft értékben
4. BM (10/2014. (II.19.) BM r.) Egészségház és konyha felújítása 20 000 20 000 0 március 10. 20 000 hitelkonszolidációban nem részvett települések támogatása
5. Magyar Államkincstár Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 700 700 700 március 21. 656  
  BM közfoglalkoztatás Kulturális közfoglalkoztatás II. 0 0 0 augusztus 11. 0 2 fő foglakoztatása
6. KEOP-4.10.0/N/14 Napelemes rendszerek telepítése 40 509 40 509 0 augusztus 27. 32 085 Vrabély Mérnöki Iroda által megírt pályázat
7. BM (44/2014. (IX.5.) BM r.) Itthonn vagy - Magyarország szeretlek 325 325 0 szeptember 15. 325  
Mindösszesen   96 018 93 909 2 809   66 460  
                 
                 

Szentkirály Község Önkormányzatának pályázatai és támogatás igénylései 2015. (e Ft)

                 
Sor-szám Kiíró szervezet Beruházás megnevezése Teljes költség Igényelt támogatás Önerő Beadás ideje Pályázat eredménye Megjegyzés
1 BM START közfoglalkoztatás mg.i termelés és feldolgozás 9 204 9 204 0 január 22. 9 204 6 fő foglakoztatása és eszközbeszerzés 777 e Ft értékben
2 BM START közfoglalkoztatás biomassza előállítás 7 821 7 821 0 január 22. 7 821 6 fő foglakoztatása és eszközbeszerzés 771 e Ft értékben
3 BM START közfoglalkoztatás illegális hulladéklerakók felszámolása 6 159 6 159 0 január 22. 6 159 5 fő foglakoztatása és eszközbeszerzés 768 e Ft értékben
4 BM közfoglalkoztatás Kulturális közfoglalkoztatás III. 0 0 0 március 12. 0 2 fő foglakoztatása
5 MVH (21/2015. (IV.17.) MvM r.) tanyagondnoki autó cseréje 9 974 7 929 2 045 május 7. 7 929  
6 NGM (2014. évi C. tv.) konyha fejlesztése 22 907 17 181 5 727 május 29. 0  
7 NGM (2014. évi C. tv.) járdaépítés 15 200 9 880 5 320 június 6. 0  
8 Magyar Államkincstár Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1 922 1 422 500 június 29. 420  
9 Tanyaprogram 2015. tanyagondnoki szolálatok fejlesztése 1 143 1 028 115 augusztus 14. 1 028  
Mindösszesen   74 330 60 624 13 707   32 560  
                 
                 

Szentkirály Község Önkormányzatának fejlesztései 2016. (e Ft)

                 
Sor-szám Kiíró szervezet Beruházás megnevezése Teljes költség Igényelt támogatás Önerő Beadás ideje Pályázat eredménye Megjegyzés
Nemzeti forrásból támogatva
1 BKM KH Földművelésügyi Igazgatóság mezei őrszolgálat felállítása 1 600 800 800 január 6. 800 1 db terepjáró és felszerelés, ruházat
2 BM START közfoglalkoztatás mg.i termelés és feldolgozás 9 850 9 850 0 február 9. 9 850 7 fő foglakoztatása és eszközbeszerzés 1.544 e Ft értékben
3 BM START közfoglalkoztatás mg.i termelés és feldolgozás kiegészítő támogatása (hűtőkamra) 5 000 5 000 0 augusztus 22. 5 000 hűtőkamrák létesítése
4 BM START közfoglalkoztatás mezőgazdasági földutak karbantartása 15 553 15 553 0 február 9. 15 553 11 fő foglakoztatása és eszközbeszerzés 3.908 e Ft értékben
5 BM START közfoglalkoztatás útőr program 5 317 5 317 0 február 3. 5 317 5 fő foglakoztatása és eszközbeszerzés 1.294 e Ft értékben
6 BM (2016.évi C. tv.) Kossuth L. utca felújítása 31 346 15 000 16 346 május 30. 15 000  
7 NGM (2016. évi C. tv.) konyha bővítése 19 120 9 560 9 560 június 23. nem nyert  
8 Tanyaprogram 2016. tanyasi közösségi ház fejlesztése 10 091 9 818 1 091 július 8. 9 818  
9 Magyar Államkincstár közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1 453 953 500 július 13. 572  
10 NFM (1314/2016. Korm.hat.) Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Progam 0 0 0 augusztus 9. bírálat alatt 1 db 150 m2-es, 15 db eszközzel felszerelt sportpark telepítése
11 BM (2016.évi C. tv.) adósszágkonszolidációban nem részesült tp.k tám - minibölcsi létesítés 20 000 20 000 0 augusztus 30. 20 000  
Nemzeti forrásból összesen 117 730 91 051 27 497   81 110  
Uniós forrásból támogatva
12 TOP-3.2.1-15 Óvoda és Szoc. Szolg. Ház épületenergetikai fejlesztése 74 948 74 948 0 június 29. 74 948 BKM Önkormányzat nonprofit Kft.-je által elkészített pályázat
Saját forrásból
13   járdaépítés     4 839     2,2 millió Ft az adósságkonszolidációban elszámolva
14   önkormányzati telkek kialakítása     1 000     eddíg csak kimérési költség
15   pincés raktár létesítése     7 000      
16   Sallai utca 35.     1 925     vásárlás és tetőcsere
17   gyógyszertár felújítás     254     eddíg: villanyhálózat felújítás
Saját forrásból összesen 0 0 15 018      
Mindösszesen 192 678 166 000 42 515   156 058