Járási Hivatal

 

Tiszakécskei Járási Hivatal ügysegédje: Gyapjasné Juhász Melinda

Szentkirályon minden hétfőn 8 – 12 óráig van ügyfélfogadás.

Az ügysegédhez az alábbi ügyekben lehet fordulni:

- Közgyógyellátás

- Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

- Ápolási díj

- Időskorúak járadéka

- Lakcímmel kapcsolatos igazolások

- Mozgáskorlátozottak gépjárműadó mentességével kapcs. kérelmek

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatala

 

6060 Tiszakécske, Szent Imre  tér 1.

Tel.: 06-76-441-450, 06-76/540-146

e-mailcím:tiszakecske@bacs.gov.hu

http://bkmkh.hu/tiszakecskei_jarasi_hivatal

 

 

 A Tiszakécskei Járási Hivatal székhelye: Tiszakécske. A tiszakécskei járás illetékességi területe: Lakitelek, Szentkirály, Tiszaalpár, Tiszakécske, Tiszaug.

 

Tiszakécskei Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Cím: 6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 1.

Tel./Fax:06-76-540-146

E-mail: kormanyablak.tiszakecske@bacs.gov.hu                                                      

Ügyfélfogadás
Hétfő 8:00-18:00
Kedd, Szerda, Péntek: de.: 8:00-12:00 
Csütörtök: 7:00-17_00

Országos illetékességű.

 

A Járási Hivatal Kormányablak Osztályán osztályán ügyfélfogadási időben az alábbi főbb ügyfajtákat lehet intézni:

 

-személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés

-személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímigazolvány) kapcsolatos ügyintézés

-útlevéllel és úti okmányokkal kapcsolatos ügyintézés

-jogosítvánnyal (vezetői engedéllyel) kapcsolatos ügyintézés

-egyéb gépjárműokmányokkal kapcsolatos ügyintézés

-egyéni vállalkozó igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés

-ügyfélkapu ügyintézés (magyarország.hu)

-mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézés

- NEK adatlap felvételezése

- hiteles tulajdonilap-másolat és hiteles térképmásolat kiadása   

 - családtámogatás, egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, nyugdíjfolyósítás

- egyéb intézhető ügytípusokról a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet mellékletében olvashat.

 

Ügyintézésre a helyben lévő ügyfélhívón keresztül napi sorszám húzásával, vagy időpontfoglalás alapján van lehetőség. Időpontot foglalni a www.magyarorszag.hu oldalon, az ügyfélszolgálat telefonszámain, illetve személyesen van lehetőség.

 

Illetékfizetésre a legközelebbi postán (6060 Tiszakécske, Béke tér 2.) van lehetőség. Az ügyintéző az illeték befizetését követően, soron kívül fogadja az ügyfelet.

A Postahivatal nyitvatartási idején túli és illeték befizetéséhez kötött ügyintézés csak a bankkártyával rendelkező ügyfelek részére teljesíthető.

 Tiszakécskei Járási Hivatal Gyámhivatal

Cím: 6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 1.

Tel.: 06-76-441-450/230

e-mail: gyam.tiszakecske@bacs.gov.hu

 

Ügyfélfogadás

Hétfő.:8,00 –18,00

Kedd , Péntek.: 8,00 – 12,00

Csütörtök du.: 13,00 – 16,00

Szerda: nincs ügyfélfogadás

Illetékességi területe megegyezik a Tiszakécskei Járási Hivatal illetékességi területével.

 

A Járási Hivatal Gyámügyi Osztályán ügyfélfogadási időben az alábbi főbb ügyfajtákat lehet intézni:

 

-gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések (nevelésbe vétel, utógondozás, családba fogadás, védelembe vétel, ideiglenes elhelyezés, iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetése, igazolatlan hiányzásokkal összefüggő eljárás)

-gyámság, gondnokság keretébe tartozó hatósági intézkedések (kiskorúak, gondnokság alatt állók vagyoni érdekvédelme, számadási ügyek, gyámság alá helyezéssel kapcsolatos feladatok)

-Örökbefogadni szándékozók alkalmasságával kapcsolatos ügyek

-családi jogállás rendezése (teljes hatályú apai elismerés, képzelt szülő megállapítás, apaság megállapítás, apaság vélelmének megdöntése, gyermek családi-és utónevének megállapítása

-pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos ügyek (gyermektartásdíj megelőlegezése, továbbfolyósítása, ismételt elrendezése, otthonteremtési támogatás)

-szülői ház elhagyásához való hozzájárulás

-szülői felügyelet, kapcsolattartás, kiskorú házasság kötésének engedélyezése, kiskorú végleges külföldre távozásához való hozzájárulás

 

Tiszakécskei Járási Hivatal  Foglalkoztatási Osztály

Cím: 6060 Tiszakécske, Béke u. 116.

Tel.: 06-76-795-501

 e-mail: bacsmmktiszakecske@lab.hu

 

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8:00 – 18:00

Kedd: 8:00 – 12:00

Szerda, csütörtök: 8:00 – 15:00

Péntek: nincs ügyfélfogadás

Illetékességi területe megegyezik a Tiszakécskei Járási Hivatal illetékességi területével

A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán ügyfélfogadási időben az alábbi főbb ügyfajtákat lehet intézni:

-Ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező migráns munkavállalók álláskereséssel kapcsolatos feladatait, külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkésztési feladatokat lát el, részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, amelynek keretében gondoskodik az ügyfelek programba vonásáról és a programban tartásáról, részükre munkaerő-piaci szolgáltatás, képzés, továbbá lehetőség esetén munkahely felajánlásáról gondoskodik.

 

Tiszakécskei Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály

Cím: 6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 1.

Tel.: 06-76-441-450

e-mail: hatosagi.tiszakecske@bacs.gov.hu

 

Ügyfélfogadás

Hétfő.:8,00 –18,00

Kedd , Péntek.: 8,00 – 12,00

Szerda: nincs ügyfélfogadás

Csütörtök du.: 13,00 – 16,00

Illetékességi területe megegyezik a Tiszakécskei Járási Hivatal illetékességi területével.

 

A Járási Hivatal Hatósági Osztályán ügyfélfogadási időben az alábbi főbb ügyfajtákat lehet intézni:

 

-időkorúak járadékéval kapcsolatos ügyintézés

-ápolási díjjal (alanyi/fokozott) kapcsolatos ügyintézés

-közgyógy (alanyi/normatív) ellátással kapcsolatos ügyek intézése

-hadigondozottak pénzellátásával kapcsolatos ügyek intézése

-egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal kapcsolatos ügyek intézése

-közlekedés képesség minősítés megkérésével kapcsolatos ügyek intézése

-szabálysértéssel kapcsolatos ügyek intézése

-honosítási kérelemmel kapcsolatos ügyek intézése

A Járás településein az állampolgárokat az ügyintézésben segítik a Hivatal ügysegédei, akik az alábbi meghatározott napokon vannak jelen a Polgármesteri Hivatalokban:

Települési ügysegédek ügyfélfogadási rendje

Település

cím

telefon

ügyfélfogadás rendje

Lakitelek

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

06-76-449-011

Péntek: 8,00 – 13,30

Szentkirály

6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 13.

06-76-597-011

Hétfő: 8,00 – 12,00

Tiszaalpár

6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.

06-76-424-133

Csütörtök: 8,00 – 12,00

Tiszaug

6064 Tiszaug, Rákóczi út 51.

06-56-328-001

Szerda: 8,00 – 12,00