Indul a fűtési szezon!

 Az elmúlt hetek hűvösebb napjain már sokan fűteni kezdtek, vasárnaptól pedig hivatalosan is elindul a szezon, vagyis a fűtési rendszer egészen tavaszig gyakorlatilag folyamatosan működik majd. A biztonságos működéshez elengedhetetlen néhány fontos szabály betartása:

Bővebben...

Bursa Hungarica pályázat

 Szentkirály Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

 

  • felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan           ("A" típusú pályázat)
  • felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, ("B" típusú pályázat)

Tisztelgés ’56 mártírja, dr. Szobonya Zoltán előtt

 Inkább becsületben meghalni, mint becstelenül élni!”.

 Dr. Szobonya Zoltán az 1956-os vidéki forradalom és szabadságharc egyik emblematikus alakja volt Bács-Kiskun megyében, M. Kiss Sándor történész szerint „Dél-Magyarország legnagyobb forradalmi vezetője”. Életútja a 20. század tükre, a kényszerűen derékba tört, ki nem teljesedett jogászi, tisztes polgári életpálya parabolája, ugyanakkor a félelmet leküzdő szabadságnak is a szimbóluma.

Bővebben...

Tehetséggondozás témájú pályázat a Szentkirályi Óvodában

Tehetséggondozás témájú pályázat megvalósításában vett részt a Szentkirályi Óvoda

A Szentkirályi Napközi Otthonos Óvoda együttműködő partnerként részt vett a Wonderteam Kft. „Óvodai tehetségazonosítás prózai előadóművészet – kommunikáció területén” című pályázata megvalósításában.

A Nemzeti Tehetség Program által támogatott projekt célja volt egy dramatikus tevékenységre épülő tehetségazonosító mérőeszköz fejlesztése, tesztelése

Részletesen a pályázatról

Kézikönyv és rendelet készül Szentkirály arculatáról

A településfejlesztési koncepcióról is szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerint a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni. Az Eljr. rendelkezései és Szentkirály község képviselő-testületének 6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete alapján Szentkirály településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítéséről a partnereket tájékoztatom és a tervezetet a

 2017. július 31-én hétfőn 18 órakor a Művelődési Házban tartandó lakossági fórumon ismertetem, melyre tisztelettel meghívom.

 Az önkormányzati rendelet alapján egyeztetési partner Szentkirály közigazgatási területén minden a) ingatlannal rendelkező személy, b) valamennyi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve c) bejegyzett egyház és civil szervezet.

A fórumon ismertetésre kerülő partneri egyeztetés tájékoztatási szakaszának papíralapú munkarésze megtekinthető az Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben 2017. augusztus 8-ig.

A településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatos további információk találhatók a következő webhelyeken: http://lechnerkozpont.hu/cikk/tobb-szaz-abra-es-foto-a-szebb-telepuleskepert

http://www.kormany.hu/download/f/5a/f0000/magyarszephely_tak.pdf

 Vélemények, javaslatok elektronikusan a polgarmester@szentkiraly.hu címre küldhetők, vagy személyesen a Hivatalban tehetők ügyfélfogadási időben 2017. augusztus 8-ig.

 Jöjjön el, kérem!

                                      Szabó Gellért, polgármester

   

Bővebben...

Tanyafejlesztési program-2017

 Tisztelt Gazdálkodók!

 Várhatóan június végén kerül kiírásra a 2017-es tanyafejlesztési program, ahol a gazdálkodók akár 90%-os vissza nem térítendő támogatásban is részesülhetnek. Eddig még csupán a támogatási rendelet jelent meg, a pályázati felhívások megjelenése még várat magára. Számos részlet a felhívásokban kerül majd meghatározásra (támogatás mértéke, beadás határideje, stb…), melyek a Herman Ottó Intézet honlapján jelennek meg.

Tanyafejlesztési Program 2017:

A támogatás – többek között - az alábbi célterületekre vehető igénybe:

  • a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében tanyagazdaságok indításához és fejlesztéséhez (1. célterület),
  • a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésre (2. célterület).
  • A támogatás mértéke az eddigi évekhez hasonlóan várhatóan 3.000.000 Ft lesz. A pontos összeget a pályázati felhívás fogja tartalmazni.

 Amennyiben Ön úgy gondolja, szüksége van bármely területen szakszerű segítségemre, szeretettel várom előre egyeztetett időpontban.

 Tisztelettel: Sági Márk, agrár-szaktanácsadó

tel.: 06-70/944-1493

TÁJÉKOZTATÓ SZENTKIRÁLY ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉS A 2017. ÉVI TERVEKRŐL

 Tisztelt Községi Lakosunk!

Az önkormányzatként eltöltött 26. gazdálkodási évről az alábbiakban adunk számot.

Önkormányzatunk 2016-ban 394 millió forint bevételből gazdálkodott. (A Tiszaug önkormányzatával fenntartott Közös Hivatal bevételével együtt!) Ez közel 40 millióval haladja meg a 2015. évi összeget.

Több pénzt kaptunk a feladatfinanszírozás keretében és a közfoglalkoztatásra is. Ez utóbbira összesen 31 milliót (eszközre, bér és járulékra), amely a Start munkaprogramban egy éven át mezőgazdasági tevékenység, külterületi utak karbantartása és útőri feladatok ellátása címén 30 személy foglalkoztatását biztosította. Bevételeinknek 47 %-a származott állami forrásból, az intézményeink és szolgáltatásaink saját bevételeinek aránya 11 %.

A 2015. évi pénzmaradvány 24,5 millió forint volt, a helyi adók összege 143 millió forint.

Adóbevételeink jelentősége az önkormányzati intézmények működésében és fejlesztéseinkben tavaly is meghatározó volt, az összes bevételünk 36 %-át teszi ez ki. Az elmúlt évben kommunális adóként 1,8 millió (ezen felül alapítványi befizetés 5,3 millió), gépjárműadóként 8,3 millió, iparűzési adóként 131 millió, egyéb adójellegű bevételként 1,9 millió forint bevételt könyvelhettünk. A gépjárműadó 200 ezerrel (csak 40 % a helyben maradó rész!), a kommunális adó 77 ezerrel, az iparűzési adó 9,6 millióval több, mint 2015-ben.

Az év végi pénzmaradvány 40,6 millió forint, amelynek minden forintja kötött felhasználású. Ebből legnagyobb tétel a hitelkonszolidációban nem érintett státuszunkra tekintettel kapott 20 millió, és a Vágó-kör felújításának 10 milliós fejlesztési kerete, amelyek felhasználására idén kerül sor.

 A kiadási oldal végösszege 353,3 millió forint, ami 26,2 millióval több a tavalyinál. Ebből a személyi jellegű juttatások és járulékok (181 millió forint) 51 %-ot, a dologi kiadások (96,7 millió forint) 27 %-ot képviselnek. Szociális ellátásokra 13 millió forintot, beruházás-felújítás céljára 61 millió forintot (17 %) fordíthattunk.

A tájékoztató teljes szövege

Állatorvosi ellátás

Szentkirály közigazgatási területén a hatósági állatorvosi teendőket

dr. Molnár Gyula látja el.

Elérhetősége: 70/7765-920.

A kiskondás

Thália szekere címmel komplex közművelődési program volt március 29-én a Művelődési Házban 1-3. osztályos tanulók részvételével, amelyet a kecskeméti

HÍRÖS AGÓRA KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI KÖZPONT NONPROFIT KFT. az önkormányzat és közművelődési intézmény együttműködésével valósított meg.

A program támogatója a NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. 

 

Bővebben...

Őstermelők ellenőrzése

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatala tájékoztatást adott ki a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, vagy értékesített őstermelői termék származásának és piacokon, vásárokban, mozgó standokon, útszéli illetve saját ingatlanon történő árusítás ellenőrzéséről.

Részletes tájékoztató

Helyszíni szemle útépítési engedélyezési eljárás során

M44 gyorsforgalmi út Nagykőrös-Tiszakürt közötti szakaszához - Bács-Kiskun megye közigazgatási területén Szentkirály, Lakitelek és Tiszaug települések közigazgatási területét érintő – kapcsolódó közúti létesítmények építési engedélyezése ügyében helyszíni szemlére kerül sor 

2016. december 1. (csütörtök) 10:00 órától a Szentkirály, Művelődési Házban

(6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 16.)

Részletes kiírás

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

Ki sepri a kéményt?

A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés. A kéményseprőipari (katasztrófavédelmi) szerv a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK), amely tevékenységét Megyei Kéményseprőipari Ellátási Csoportok révén végzi.

Bővebben...

Bursa Hungarica - 2017

Szentkirály Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017.évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan.

 "A" típusú pályázati kiírás

"B" típusú pályázati kiírás

MÓDOSULT A BEADÁSI HATÁRIDŐ! ÚJ IDŐPONT: NOVEMBER 15.

Emlékeztető - M44

Jelentős számú érdeklődő részvételével került sor az M44 beruházással összefüggésben tartott lakossági fórumon. Az erről készült Emlékeztetőt megismerheti, és szeptember 15-ig írásban kiegészítheti.

M44 Emlékeztető itt letölthető

Ismerje meg az M44 nyomvonalát, jelezze véleményét!

Településünk Rendezési tervét módosítani kell, mivel az M44 gyorsút tervezett nyomvonala jelentős hosszon Szentkirály területén húzódik, és ezt a terven fel kell tüntetni, valamint ezzel összefüggésben új szabályokat is meg kell fogalmazni.
A Rendezési terv szöveges és térképi részekből áll. A honlapon elérhető dokumentumok közül a Településrendezési eszközök tervezete 4-5. oldalán találja a most hatályos Helyi Építési Szabályzat kiegészítésének javasolt szövegét, a 6-13. oldalakon a gyorsforgalmi út 200 méter szélességű szabályozási tervlapjait (SZ-2), a 14. oldalon pedig az út teljes nyomvonalának rajzát jelmagyarázattal (SZ-3). Ez utóbbi – kellő nagyítással – a beruházással érintett földterületek beazonosítására is alkalmas.
A Meglapozó vizsgálat és Alátámasztó javaslat az Ön számára is értékes és érdekes háttér-adatokat tartalmaz.
Mindhárom dokumentum a Tervező által hatósági és lakossági egyeztetésre készített nyersanyag, amit a képviselő-testület végleges döntése előtt véleményezni, ahhoz kiegészítést tenni folyó év szeptember 15-ig lehetséges. Észrevételét írásban nyújthatja be a Községházára, vagy ugyanott szóban is elmondhatja, amit munkatársaim segítenek írásba foglalni.
Lakossági fórumot tartunk a tárgyról a Művelődési Házban szeptember 5-én hétfőn 18 órai kezdettel.

Éljen a lehetőséggel!

Szabó Gellért polgármester

Településrendezési eszközök tervezete itt tekinthető meg!

Megalapozó vizsgálat itt tekinthető meg!

Alátámasztó javaslat itt tekinthető meg!

 

Telefonszám változás

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tiszakécskei Járási Hivatal telefonszámai 2016. május 30-tól megváltoztak.

A hivatal munkatársait a 76/795-574-es központi telefonszámon érhetik el, vagy a http://bkmkh.hu/tiszakecskei_jarasi_hivatal honlapon megtalálhatják az ügyintézők közvetlen telefonszámait.

A hivatal fax száma (76/998-352) és központi e-mail címe (tiszakecske@bacs.gov.hu) továbbra is változatlanok maradtak.

 Megértésüket köszöni!

 Szeidl József járási hivatalvezető

Gazdálkodási tájékoztató a 2015-ös évről, és a 2016-os év terveiről

Tisztelt Községi Lakosunk!

Az önkormányzatként eltöltött 25. gazdálkodási évről az alábbiakban adunk számot.

Önkormányzatunk 2015-ben 355,4 millió forint bevételből gazdálkodott. Ez közel 10 millióval haladja meg a 2014. évi bevételünket. Több pénzt kaptunk a feladatfinanszírozás keretében és a közfoglalkoztatásra is. Ez utóbbira összesen 23,3 milliót (ebből 3,1 millió eszközre, a többi bér és járulék), amely a Start munkaprogramban egy éven át mezőgazdasági tevékenység, illegális hulladéklerakók felszámolása és biomassza tüzelőanyag előállítása címén 18 személy foglalkoztatását biztosította. Bevételeinknek 50 %-a származott állami forrásból, az intézményeink és szolgáltatásaink saját bevételeinek aránya 9 %.

A 2014. évi pénzmaradvány 21,3 millió forint volt.

A bevételek között a helyi adó 134 millió forint.

Tovább a részletes tájékoztatóhoz!