Bursa Hungarica - 2017

Szentkirály Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017.évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan.

 "A" típusú pályázati kiírás

"B" típusú pályázati kiírás

MÓDOSULT A BEADÁSI HATÁRIDŐ! ÚJ IDŐPONT: NOVEMBER 15.

Emlékeztető - M44

Jelentős számú érdeklődő részvételével került sor az M44 beruházással összefüggésben tartott lakossági fórumon. Az erről készült Emlékeztetőt megismerheti, és szeptember 15-ig írásban kiegészítheti.

M44 Emlékeztető itt letölthető

Ismerje meg az M44 nyomvonalát, jelezze véleményét!

Településünk Rendezési tervét módosítani kell, mivel az M44 gyorsút tervezett nyomvonala jelentős hosszon Szentkirály területén húzódik, és ezt a terven fel kell tüntetni, valamint ezzel összefüggésben új szabályokat is meg kell fogalmazni.
A Rendezési terv szöveges és térképi részekből áll. A honlapon elérhető dokumentumok közül a Településrendezési eszközök tervezete 4-5. oldalán találja a most hatályos Helyi Építési Szabályzat kiegészítésének javasolt szövegét, a 6-13. oldalakon a gyorsforgalmi út 200 méter szélességű szabályozási tervlapjait (SZ-2), a 14. oldalon pedig az út teljes nyomvonalának rajzát jelmagyarázattal (SZ-3). Ez utóbbi – kellő nagyítással – a beruházással érintett földterületek beazonosítására is alkalmas.
A Meglapozó vizsgálat és Alátámasztó javaslat az Ön számára is értékes és érdekes háttér-adatokat tartalmaz.
Mindhárom dokumentum a Tervező által hatósági és lakossági egyeztetésre készített nyersanyag, amit a képviselő-testület végleges döntése előtt véleményezni, ahhoz kiegészítést tenni folyó év szeptember 15-ig lehetséges. Észrevételét írásban nyújthatja be a Községházára, vagy ugyanott szóban is elmondhatja, amit munkatársaim segítenek írásba foglalni.
Lakossági fórumot tartunk a tárgyról a Művelődési Házban szeptember 5-én hétfőn 18 órai kezdettel.

Éljen a lehetőséggel!

Szabó Gellért polgármester

Településrendezési eszközök tervezete itt tekinthető meg!

Megalapozó vizsgálat itt tekinthető meg!

Alátámasztó javaslat itt tekinthető meg!

 

Telefonszám változás

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tiszakécskei Járási Hivatal telefonszámai 2016. május 30-tól megváltoztak.

A hivatal munkatársait a 76/795-574-es központi telefonszámon érhetik el, vagy a http://bkmkh.hu/tiszakecskei_jarasi_hivatal honlapon megtalálhatják az ügyintézők közvetlen telefonszámait.

A hivatal fax száma (76/998-352) és központi e-mail címe (tiszakecske@bacs.gov.hu) továbbra is változatlanok maradtak.

 Megértésüket köszöni!

 Szeidl József járási hivatalvezető

Gazdálkodási tájékoztató a 2015-ös évről, és a 2016-os év terveiről

Tisztelt Községi Lakosunk!

Az önkormányzatként eltöltött 25. gazdálkodási évről az alábbiakban adunk számot.

Önkormányzatunk 2015-ben 355,4 millió forint bevételből gazdálkodott. Ez közel 10 millióval haladja meg a 2014. évi bevételünket. Több pénzt kaptunk a feladatfinanszírozás keretében és a közfoglalkoztatásra is. Ez utóbbira összesen 23,3 milliót (ebből 3,1 millió eszközre, a többi bér és járulék), amely a Start munkaprogramban egy éven át mezőgazdasági tevékenység, illegális hulladéklerakók felszámolása és biomassza tüzelőanyag előállítása címén 18 személy foglalkoztatását biztosította. Bevételeinknek 50 %-a származott állami forrásból, az intézményeink és szolgáltatásaink saját bevételeinek aránya 9 %.

A 2014. évi pénzmaradvány 21,3 millió forint volt.

A bevételek között a helyi adó 134 millió forint.

Tovább a részletes tájékoztatóhoz!

Hidegben, hóban biztonságban

 Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét a tél veszélyeire, ami kiterjed többek között a közúti közlekedésre, az épített környezetre, a szabadban tartózkodásra, a biztonságos vezetésre, a fűtési eszközök biztonságos használatára és még számos dologra. A tájékoztató elérhető : 
http://bacs.katasztrofavedelem.hu/hidegben-hoban-biztonsagban

 

Új intézhető ügykörök a Kormányablakokban

 2015. december 9. napjától, újabb 86 ügykörrel bővül a Kormányablakokban intézhető ügyek száma, ekkortól tehát 509 ügy intézhető el, illetve kezdeményezhető az integrált ügyfélszolgálatoknál.

 A Magyar Közlöny 181. számában (2015. november 24.) megjelent jogszabály értelmében, 2015. december 9.-től, a jelenleg 423 helyett, 509 ügy intézhető, illetve kezdeményezhető a kormányablakokban. Továbbításra 33 új ügykör, míg tájékoztatás céljából 53 új ügykör kerül be, a kormányablakokban intézhető tevékenységkörbe.

  (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Szüreti felvonulás- 2015

Hagyományosan szeptember 3. szombatján rendeztük meg településünkön a szüreti felvonulást. Idén kedvezett az időjárás a programnak, hiszen ragyogó idő fogadta az érdeklődőket. 32 fogatos és 13 csikós jött el, hogy részt vegyen az Ifjúsági úthoz induló felvonuláson, mely érintette a település valamennyi utcáját. Több helyen is vendégül látták a fellépőket és az érdeklődőket. A jó hangulatról az Szentkirályi Ifjúsági Tánccsoport táncosai és a Mixer együttes gondoskodott a hajnalig tartó mulatságon.

Köszönet illeti valamennyi szervezőt és résztvevőt!

Fotó: Faragó József

Magáncsődvédelem

 A magáncsődvédelemről szóló törvény (2015. évi CV. törvény "A természetes személyek adósságrendezéséről" - kihirdetve: Magyar Közlöny 2015. július 8. 100. szám) 2015. szeptember 1-jei életbe lépésével elindult a köznyelvben családi csődvédelem néven nevezett új jogintézmény, amelynek nem volt előzménye Magyarországon, de több tízezer embert is érinthet, nagy segítséget jelent a rászorulóknak, így nagy felelősséget jelent, hogy az alkalmazásánál ne legyenek problémák.

Magáncsőddel kapcsolatos további tájékoztatások elérhetők itt!

Gazdálkodási tájékoztató-2015

 

Elkészült Szentkirály Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásáról és a 2015. évi tervekről szóló tájékoztatója.

Tájékoztató letölthető itt.

Gazdasági program

Elkészült Szentkirály Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2014- 2019. közötti időszakra vonatkozóan.

A gazdasági program célja, hogy meghatározza Szentkirály község fejlesztésének irányvonalát, súlyponti kérdéseit, illetve az önkormányzati fenntartású intézmények működtetésének elveit. 

Önkormányzatunk felelőssége, hogy világos célokat fogalmazzunk meg, azokat ismertessük és egyeztessük a lakossággal, kérjük a segítségüket, mert csak együtt tehetünk jövőnkért. Hazánkat és benne településünket csak polgárainak akarata, tudása, szakértelme, kreativitása és szorgalma teheti sikeressé.

Ezért kérünk mindenkit, hogy aki elolvasta a programot, és azzal kapcsolatban véleménye, kiegészítése van, ezt mielőbb küldje el polgarmester@szentkiraly.hu címre.

Részletes Gazdasági program letölthető itt!

 

Út elnevezése

 

Tisztelt Szentkirályi Lakos!

 Képviselő-testületünk legutóbbi ülésén döntött az alábbiak közzétételéről.

 A Szentkirályi Ásványvíz Kft. nevében Balogh Levente tulajdonos-ügyvezető, azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy édesapjáról Balogh Sándorról, a Szentkirályi ásványvíz felfedezőjéről nevezzünk el utat Szentkirályon.

 Balogh Sándor vegyészmérnök előbb a Kecskeméti Konzervgyár üzemvezetőjeként, majd a Ceglédi Konzervgyár főmérnökeként tevékenykedett. Különösen a szárítmányok érdekelték. Ezen a területen tíz találmány fűződik nevéhez, melyek között egy egyetemi tankönyvekben is szerepel. Ő volt egyik megalkotója a népszerű Márka üdítőital-családnak, de részt vett az Olympos italok előállításában is. A szentkirályi Tsz fonodaüzemét 1992-ben vásárolta meg, ahol elindította saját családi vállalkozását, és töltőüzemet létesített. Itt kezdték gyártani a Marina üdítőket, de a 240-féle termék között található a Virgin ételízesítő-család is. Szakértelmének és kiváló érzékének köszönhető a Szentkirályi ásványvíz felfedezése 1993-ban, amely azóta nemcsak Magyarországon, hanem szerte a világban nagy elismertségnek örvend. Neki köszönhető elsősorban, hogy Szentkirály felkerült a világ elismert településeinek térképére.

A gazdag életpályát befutó, nemzetközi hírű sikeres vállalkozás létrehozója emlékének méltón adózhatunk azzal, ha nevét közterület viseli Szentkirályon.

 A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 8/2014. önkormányzati rendelet szerint a személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, akinek élete, munkássága a községhez vagy a térséghez kötődik, hozzájárult a térség fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet a község lakói számára.

 A Képviselő-testület azt javasolja, hogy a lakiteleki út déli oldalának (415/7 hrsz-ú közút) a Műhely felé vezető út (415/5 hrsz) és a Vörös Sándor-féle tanyához vezető dűlőút (07 hrsz) közötti szakaszát, a Benzinkúttól az Ásványvíz Kft. területéig „Balogh Sándor-út”-nak nevezzük el.

 Kérem, hogy véleményét a Községházára írásban, vagy a polgarmester@szentkiraly.hu címre juttassa el 2015. április 20. napjáig!

 A beérkezett vélemények ismeretében hozza meg a képviselő-testület döntését a közterület elnevezéséről.

 Várjuk megtisztelő véleményét!

 

                                                                               Szabó Gellért sk.

                                                                                polgármester

Növényi hulladékégetés szabályai

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA

A növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályairól és a tűzgyújtási tilalomról

A növényi hulladék égetése belterületen és külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, környezetvédelmi, stb.) betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges!

Általános szabály Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján, hogy a lábon álló növényzet, tarló, növény-termesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Belterületi ingatlanok vonatkozásában azonban az önkormányzat rendeletében szabályozhatja, feltételekhez kötve megengedheti az avar és kerti hulladékok égetését. Azonban azokon a településeken ahol ez nem szabályozott ott továbbra is tilos belterületen égetni.

A külterületi ingatlanok vonatkozásában az OTSZ az irányított égetést lehetővé teszi, de azt előzetesen a tűzvédelmi hatóság engedélyéhez köti, mely azonban nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzése alól.

Tovább a részletes tájékoztatóhoz.

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai.

Kérelem külterületi irányított égetés engedélyezéséhez

Tanyakonferencia

 

Tanyavilág 2020" címmel kétnapos konferenciát szerveztünk Szentkirályon 2015. március 11-12-én. Az információs jellegű első napon a terület kutatói, helyi döntéshozók, gyakorlati szakemberek, a tanyagondnoki szolgálatok jó ismerője, valamint kormányzati szervek jártas szakértői adták közre tapasztalataikat. Három szekcióban zajlott a tanyákon élők életminőségét javító ajánlások csokorba gyűjtése, amit másnap véglegesítettek a résztvevők, hogy a döntéshozók elé terjesszék. A bevezető gondolatokat, az előadások vetített anyagait és az Ajánlásokat megismerheti itt. 

 

Ajánlások.

Elmeserkentő gondolatok.

A konferencián elhangzott előadások:

Csányi László: Tanyák önkormányzati szemmel

Csörszné Zelenák Katalin: Tanyagondnokok az Alföldön

Dr. Duró Annamária: Települési közösségek és társadalmi problémák a tanyasi lakosság körében

Kovács András Donát: Kutatási eredmények a Kecskemét térségi tanyavilágban

Mezőszentgyörgyi Dávid: Fejlesztési programok a tanyán élők életminőségének javítása érdekében

Romvári Róbert: A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

Szabadkai Andrea: Helyi termékek gazdasági szerepe a tanyákon

Szabó Gellért: Tanyás megyék

Szabó Mátyás: A Tanyafejlesztési Program

Dr. Viski József: Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Tanyagondnoki kitüntetés

Benkovics Tibor kapta idén a tanyagondnok kategóriában a "Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj"-at, melynek ünnepélyes átadására Alsómocsoládon (Baranya megye) került sor március 6-án. 

Gratulálunk Tibornak, és szolgálatához további testi-lelki erőt, egészséget kívánunk!

 

Bérfőzési és magánfőzési változások

A 2015. január 1-jétől hatályos jövedéki szabályozást érintő változások:

 

Magánfőzési és bérfőzési szabályok változása:

A magánfőzésre és a bérfőzésre vonatkozó szabályok 2015. január 1-jétől jelentős mértékben megváltoznak.

Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

Változik a magánfőző definíciója is: magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik. A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. (A jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. tv. : Jöt. 67/A. § (6) bekezdés]

A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint, melyet a magánfőzőnek kell megfizetnie, amely a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzatnak a bevétele. A magánfőzőnek az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig – együtt – kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. [Jöt. 3. § (3) bekezdés, 5. § (9) bekezdés, 64. § (6) bekezdés, 67/A. § (4) bekezdés] 

Bővebben...

Szociális támogatások igénylésének új helye

Elkezdődött a szociális rendszer megújítása –

A szociális támogatások egy része új helyen igényelhető

 A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. Az aktív korúak ellátására vonatkozó támogatások, vagyis a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a foglalkozást helyettesítő támogatás a jövőben a járásoknál intézhető.

 Az állam által kötelezően nyújtandó szociális ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg.

 Ezek az ellátások a következőek:

- aktív korúak ellátása,

- időskorúak járadéka,

- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),

- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

Bővebben...

Ügyfélfogadási rend

Dr. Tóth Edina Bács-Kiskun megyei egyenlő bánásmód referense az Egyenlő Bánásmód Hatóság megbízásából tájékoztatja a település lakosságát, hogy a 2015. év januári ügyfélfogadási időpontok az alábbiak.
 
 
 
SINOSZ Bács- Kiskun Megyei Tagszervezet (6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.)- 2015. január 7. 9:00 – 13:00

 Roma Nemzeti Önkormányzat, (6000 Kecskemét, Batthyány u. 2.)- 2015. január 14. 9:00 – 11:00

 Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház,(6000 Kecskemét Reile G. u. 22.)- 2015. január 14. 13:00 – 15:00

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata,(6000 Kecskemét, Irínyi út 17.)- 2015. január 21. 12:00 -16:00

 SINOSZ Bács- Kiskun Megyei Tagszervezet (6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.)- 2015. január 28. 9:00 – 13:00