Démász Fiókiroda a Lakiteleki Népfőiskolán

EDF Démász Ügyfélszolgálati fiókiroda LAKITELEK Népfőiskola, Kölcsey-ház

Nyitva tartás: kedden  08.00-12.00;  szerdán 14.00-18.00

 

 

Elérhetőségeink:

Internetes honlap: www.edfdemasz.hu

Telefonos ügyfélszolgálat:

06 62 565 600 vagy 06 40 82 22 82

Mérőállás bejelentés:

mobilról 06 62 565 987 vagy 06 40 82 81 80

vezetékesről 06 62 565 780 vagy 06 80 82 81 80

Műszaki hibabejelentés:

06 62 565 881 vagy  06 40 82 20 00

 

Választási eredmények

A helyi önkormányzati választások eredményei szerint Szabó Gellért lett továbbra is a polgármester, a képviselő testület tagjai pedig:

Ádámné Maróti Erika Ágnes    
Béni Sándor János    
Bimbó Ferenc    
Kovácsné Lázár Ilona    
Kutasi Ferenc    
Takácsné Kis Márta Magdolna    

A választási eredmények pontos adatai az alábbi oldalon tekinthetők meg:

http://valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M03/T104/tjk.html

 A Helyi Választási Bizottság határozata

Európai parlamenti választások

2014. május 25-én lesz az Európai parlamenti választás (21 magyarországi mandátum)

 -          Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki Magyarországon kívül szeretne szavazni, legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik napon (2014. május 17.) 16 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

-          Az Európai Unió más tagállamának állampolgára, aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik, legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon (2014. május 9-ig) kérheti a névjegyzékbevételt.

-          Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon – 2014. május 23-án – 16 óráig a helyi választási irodánál, a szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni.

 

További információk a www.valasztas.hu weboldalon.

Választási eredmények Szentkirályon

A 2014. április 6-ai országgyűlési képviselő választáson az egyéni választókerületi szavazást Szentkirályon  Dr.  Zombor Gábor nyerte meg, míg az országos listás szavazást FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KDNP.

Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 1444 fő volt, ebből a szavazáson 973 fő jelent meg. Ez 67 %-os részvételi aránynak felel meg.

Bővebben...

EU Élelmiszersegély Program sajtóközlemény

Az EU Élelmiszersegély Program keretében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal
(MVH) szerződött segélyszervezetek, így a Gyermekétkeztetési Alapítvány is 2014. március
végéig fejezik be a 2013-as Programhoz kapcsolódó élelmiszerek eljuttatását a rászorulók
részére.


Budapest, 2014. március 11.

 


Sikeres évet tudhat maga mögött az Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszersegély
Program, amely Magyarországon a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
koordinálásával kerül végrehajtásra. A program mind az önkormányzatok, mind a rászorulók
részéről rendkívül pozitív fogadtatásnak örvend. Az országos program keretében az EU-s
forrásból közbeszerzési eljárást követően előállított élelmiszereket az MVH-val szerződésben
álló négy segélyszervezet, a Gyermekétkeztetési Alapítvány, a Katolikus Karitász, a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület, valamint a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet juttatja el a
magyarországi rászorultak részére.


A program keretében az a több, mint 1 millió kisnyugdíjas és létminimum közelében élő
személy tekinthető rászorulóknak, akik jövedelmi viszonyai a KSH által publikált
létminimum értékek közelében vannak. Az osztások során tészta, liszt, keksz, kristálycukor,
konzerv, UHT tej és vitaminkészítmény is eljutott a rászorulók számára. Az élelmiszereket
előállító vállalkozásokat az MVH közbeszerzési eljárás útján választotta ki, a mikro-, kis és
középvállalkozások számára is lehetőség nyílt a jelentkezésre és sikeres pályázat
benyújtására. Az élelmiszerek magyarországi vállalkozásoknál kerültek előállításra, egyben
segítséget nyújtva ezzel a magyar munkahelyek megtartásában.


Az MVH szigorú laboratóriumi minőségellenőrzések keretében vizsgálja az élelmiszereket a
gyártási folyamat során és a segélyszervezetek raktáraiban is. A 2013. év őszi fordulója, azzal
a megnyugtató eredménnyel zárult, hogy a rászorulók kiváló – minőségi hibától mentes –,
bevizsgált élelmiszereket kaptak. Az MVH több szintű ellenőrzést végez a településeken az
élelmiszerek kiosztásakor, illetve a végrehajtásban részt vevő segélyszervezeteknél is.
Elmondható, hogy az osztások az előírásoknak megfelelően, jól szervezetten, pontosan és
korrekt módon kerülnek végrehajtásra.


A Gyermekétkeztetési Alapítvány a 2013. évi EU Élelmiszersegély program keretein
belül 208 ezer rászorulót tudott támogatni 496 településen, mintegy 1,9 millió kg
élelmiszerrel. A Program Európai Uniós módosítása miatt a 2013. év őszi fordulója keretében
végrehajtott élelmiszerosztásokból 2014 tavaszán is részesülhettek a rászorulók. A Program
keretében 5,17 millió kg élelmiszert vehetett át 2014-ben 885 ezer rászoruló 1740 településen.


A Gyermekétkeztetési Alapítvány a program indulásától kezdve, összesen 24 800 ezer
kilogramm élelmiszert osztott szét, az általa támogatott rászorultak között. Elmondható,
hogy a Program 2006-os indulása óta összesen 90 308 ezer kg élelmiszert kapott a több mint 1
millió rászoruló 23, 9 mrd forint értékben, amellyel az EU Élelmiszersegély program a
legnagyobb magyarországi élelmiszersegély programmá fejlődött.


A Program végrehajtása az önkormányzatok és a rászorulók visszajelzései alapján 2013-ban
és 2014-ben is kifejezetten jól sikerült, az élelmiszerosztások jól szervezetten, hatékony
munkával kerültek lebonyolításra. A rászorulók minden évben nagyon várják az
élelmiszereket, számítanak az osztásokra, az átvett élelmiszerek minden családnak nagy
segítséget jelentenek.

2013-as gazdálkodási év pénzügyi beszámolója

Tisztelt Községi Lakosunk!

Az önkormányzatként eltöltött 23. gazdálkodási évről az alábbiakban adunk számot.

Önkormányzatunk 2013-ban 278,155 millió forint bevételből gazdálkodott. Ez közel 30 millióval kevesebb, mint az előző évi költségvetésünk, ami a feladatátrendezés következménye, hiszen iskolai pedagógusaink állami alkalmazottakká váltak, bérüket is onnan kapják. Bevételeinknek viszont csak 40 %-a származott állami forrásból, ebben az összesen 112,168 millió forintban pedig benne van a közös hivatal tiszaugi kirendeltségének fenntartásához szükséges 12,563 millió, valamint a közfoglalkoztatásra költött 11,279 millió forint is.

A bevételek közel 42 %-a helyi adó (115 millió), a működési és egyéb bevételek aránya 15 %.

A fejlesztésekhez, intézményi működéshez szerzett pályázati támogatások összege 17,369 millió forint.

A Szentkirályért Közalapítványtól rekord összegű, összesen 35,4 millió forint kölcsönt kaptunk átmeneti pénzgondjaink megoldásához és pályázataink előfinanszírozásához, amit év végén visszaadtunk.

Adóbevételeink jelentősége az önkormányzati intézmények működésében és fejlesztéseinkben tavaly is meghatározó volt, az összes bevételünk 42 %-át teszi ez ki. Az elmúlt évben kommunális adóként 6,421 millió (alapítványi befizetéssel együtt!), gépjárműadóként 8,468 millió, iparűzési adóként 105,323 millió forint bevételt könyvelhettünk.

A gépjárműadó 14 millióval (csak 40 % a helyben maradó rész!), a kommunális adó 147 ezerrel marad el az előző évitől, az iparűzési adó viszont 16 millióval több. Mindkét adónem esetében jelentős a korábbi évek hátralékának beszedéséből származó bevétel. A szennyvízcsatornázás lakossági közmű-hozzájárulásaként nem érkezett befizetés, a Bácsvíz Zrt. viszont 854 ezer forint osztalékot fizetett részvényeink után.  

Az év végi pénzmaradvány 13.098 millió forint, amelynek minden forintja kötött felhasználású.

Bővebben...

A katasztrófavédelem veszélyhelyzeti alkalmazásáról

Okostelefonokra és táblagépekre, országosan bárki által ingyenesen elérhető alkalmazást készített a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Az elmúlt időszakok veszélyhelyzetei – márciusi hóhelyzet, júniusi árvíz – egy hatékony megoldás kidolgozását tették szükségessé a lakosság azonnali, naprakész, célzott tájékoztatására. Ennek érdekében a főigazgatóság az elmúlt hónapok során mobil eszközökre optimalizált alkalmazást fejlesztett ki stratégiai partnereivel. A rendszer segítségével az okostelefonnal rendelkezők azonnal tájékozódhatnak a lakóhelyük, az úti céljuk által érintett területek, figyelt útvonalak, megyék, vagy akár az egész ország aktuális helyzetéről, a kiadott figyelmeztető és riasztási jelzésekről.

Az alkalmazást letöltő felhasználó beállíthatja magának, hogy Magyarország mely területéről kér azonnali értesítést mobil eszközére. Kijelölheti a lakóhelyéhez igazított értesítési zónát, egy-egy megyét, a nagyobb hazai tavak környékét, vagy akár az egész országot is. A rendszer arra is képes, hogy a mobil eszköz GPS berendezésének segítségével figyelje a felhasználó aktuális helyzetét, és ehhez viszonyítva küldi az adott területre érvényes értesítéseket az okos készülékre. Alapesetben minden értesítés három napig él a rendszerben, de az adatok érvényességi ideje tetszés szerint változtatható. A rendszer három fokozatú értesítést tud küldeni, a felhasználó tetszés szerint kiválaszthatja, hogy csak a riasztásokról, a figyelmeztetésekről, vagy pedig mindenről, így a tájékoztatásokról is kér-e értesítést. A három értesítési fokozat különböző színekkel jelenik meg a rendszerben.

Az ingyenesen letölthető alkalmazás az Android, az iOS és a Windows Phone operációs rendszerekre egyaránt díjmentesen elérhető.

További információk találhatóak a: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_veszelyhelyzeti_tajekoztato_rendszer honlapon.

 

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség tájékoztatása alapján

 

Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal

Tiszakécskei Járási Hivatala

Tájékoztató Szentkirály Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásáról és a 2013. évi tervekről

Tisztelt Községi Lakosunk!

Az önkormányzatként eltöltött 22. gazdálkodási évről – kicsit megkésve – az alábbiakban adunk számot.

Önkormányzatunk 2012-ben 307,949 millió forint bevételből gazdálkodott. Ennek 9.5 %-a különféle bérleti díjak és az intézmények működési bevétele, 43 % az állami támogatások, átengedett központi adók aránya. A fejlesztésekhez, intézmények működéséhez pályázatok útján szerzett támogatások összesen 32,78 millió forinttal (10,6 %) segítették céljainkat (biomassza kazánok, tornacsarnok fűtéskorszerűsítő felújítása, műv.ház érdekeltségnövelő támogatása, Tanyafejlesztési Program, iskolai működési pályázatok).

A Szentkirályért Alapítványtól az elmúlt évben is jelentős, összesen 19,12 millió forint kölcsönt kaptunk átmeneti pénzgondjaink megoldásához, amit év végén visszaadtunk.

Adóbevételeink jelentősége a költségvetési célok elérésében tavaly is meghatározó volt, az összes bevételünk 37 %-át teszi ez ki. Az elmúlt évben kommunális adóként 6,568 millió (alapítványi befizetéssel együtt), gépjárműadóként 22,505 millió, iparűzési adóként 88,934 millió forint bevételt könyvelhettünk. A gépjárműadó 2,2 millióval kevesebb, az iparűzési adó viszont 19,8 millióval, a kommunális adó pedig 840 ezerrel több az előző évitől. Előbbinél az éves adóalap, utóbbinál az adó mértéke is nőtt, de jelentős a hátralékok beszedéséből származó bevétel is. A szennyvízcsatornázás lakossági közmű-hozzájárulásaként 420 ezer forint érkezett, a Bácsvíz Zrt. pedig 854 ezer forint osztalékot fizetett részvényeink után. A Belügyminisztériumtól ezúttal 579 ezer forint támogatást kaptunk szociális célú tűzifa vásárlásra.

Az év végi pénzmaradvány 3,235 millió forint, amelynek minden forintja kötött felhasználású.

Bővebben...

A mezőgazdasági termelők így kérhetnek mentességet

 

A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett tehergépjárművek útdíjmentességének részletes szabályairól szóló 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet lehetőség van díjmentes viszonylati jegy igénylésére. Díjmentes viszonylati jegy megváltására kizárólag a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzője által kiállított hatósági bizonyítvány alapján van lehetőség, mégpedig kizárólag a hatósági bizonyítványban meghatározott díjköteles útszakaszokra vonatkozóan.

A díjmentes viszonylai jegy igénylésének folyamata:

Bővebben...

Így próbálnak megmaradni az aprófalvak

A Magyar Faluszövetség a legkisebb települések összefogását, érdekeinek képviseletét vállalta fel. A Szövetségnek jelenleg több, mint 200 település a tagja az ország egész területéről. A Szövetség célja a falvak hátrányos helyzetének csökkentése, a kistelepülések érdekeinek képviselete a parlament, a kormány, és a területi állami szervek előtt, melynek elnöke Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere, aki  2013. szeptember 2-án a MTV Ma reggel című műsorában egy stúdió beszélgetésen vett részt, mely itt tekinthető meg.

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/09/02/09/Igy_probalnak_megmaradni_az_aprofalvak.aspx

 

Szavazókörök megállapítása

A választási előírásoknak megfelelően Szentkirályon is meghatározásra kerültek  a szavazókörök száma, sorszáma, területi beosztása, szavazóhelyiségek címe, valamint a kijelölt szavazókörök megállapítása.

 

 

 

 

Bővebben...