K Ö Z L E M É N Y

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) székhelye: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. elérhetősége: postacím: 6001 Kecskemét Pf. 642 tel.: 76/795-870 e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu, Honlap: http://bkmkh.hu/ KRID azonosító: 246192384 értesíti az érintetteket, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., KÜJ: 100 365 768, Cégjegyzék száma: 01-10-044180, Adószáma: 11906522-2-41, KSH szám: 11906522-4211-114-01, hivatalos elektronikus elérhetősége: 11906522#cegkapu, rövidített elnevezése: NIF Zrt.) meghatalmazása alapján a KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezet gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Haraszti út 44., KÜJ: 100 208 982, Cégjegyzékszám: 01-10-042607, Adószám: 10950676-4-44, KSH szám: 10950676-2511-114-01., hivatalos elektronikus elérhetősége: 10950676#cegkapu, rövidített elnevezése: KÖZGÉP Zrt.) 2020. november 2. napján – a 4623 j. összekötő út M44 csomópont és a 4622 j. út közötti szakasz felújítása, Szentkirály elkerülésével, valamint a 4622 j. út felújítása a 4623 j. út és a 44. sz. főút között, továbbá a 44. sz főút felújítása a 4622 j. úti csomópont és a 445. sz. főút között (Kecskemét reptéri szakasz) tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál. Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet 1.3.64. pont és 2. melléklet 9. pont alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügy.

Ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: dr. Kisgyörgyei Ágnes (Telefon: +36 (76) 795-862)

 A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható.

A közlemény közhírré tételének időpontja: 2020. november 10.

A közvetlen hatásterülettel érintett települések: Kecskemét, Szentkirály

Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetőleg a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan e közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz észrevételt tehetnek.

A kérelem (előzetes vizsgálati dokumentáció) elektronikus elérhetősége:

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1547/-1723415615442963193/publicLink/06918-1- 2020.zip Kecskemét, 2020. november 10.

Személyesen az iratanyag megtekinthető:

Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal (Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13.)

Letölthető pdf.