Telefonszám változás

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tiszakécskei Járási Hivatal telefonszámai 2016. május 30-tól megváltoztak.

A hivatal munkatársait a 76/795-574-es központi telefonszámon érhetik el, vagy a http://bkmkh.hu/tiszakecskei_jarasi_hivatal honlapon megtalálhatják az ügyintézők közvetlen telefonszámait.

A hivatal fax száma (76/998-352) és központi e-mail címe (tiszakecske@bacs.gov.hu) továbbra is változatlanok maradtak.

 Megértésüket köszöni!

 Szeidl József járási hivatalvezető

Gazdálkodási tájékoztató a 2015-ös évről, és a 2016-os év terveiről

Tisztelt Községi Lakosunk!

Az önkormányzatként eltöltött 25. gazdálkodási évről az alábbiakban adunk számot.

Önkormányzatunk 2015-ben 355,4 millió forint bevételből gazdálkodott. Ez közel 10 millióval haladja meg a 2014. évi bevételünket. Több pénzt kaptunk a feladatfinanszírozás keretében és a közfoglalkoztatásra is. Ez utóbbira összesen 23,3 milliót (ebből 3,1 millió eszközre, a többi bér és járulék), amely a Start munkaprogramban egy éven át mezőgazdasági tevékenység, illegális hulladéklerakók felszámolása és biomassza tüzelőanyag előállítása címén 18 személy foglalkoztatását biztosította. Bevételeinknek 50 %-a származott állami forrásból, az intézményeink és szolgáltatásaink saját bevételeinek aránya 9 %.

A 2014. évi pénzmaradvány 21,3 millió forint volt.

A bevételek között a helyi adó 134 millió forint.

Tovább a részletes tájékoztatóhoz!

Hidegben, hóban biztonságban

 Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét a tél veszélyeire, ami kiterjed többek között a közúti közlekedésre, az épített környezetre, a szabadban tartózkodásra, a biztonságos vezetésre, a fűtési eszközök biztonságos használatára és még számos dologra. A tájékoztató elérhető : 
http://bacs.katasztrofavedelem.hu/hidegben-hoban-biztonsagban

 

Új intézhető ügykörök a Kormányablakokban

 2015. december 9. napjától, újabb 86 ügykörrel bővül a Kormányablakokban intézhető ügyek száma, ekkortól tehát 509 ügy intézhető el, illetve kezdeményezhető az integrált ügyfélszolgálatoknál.

 A Magyar Közlöny 181. számában (2015. november 24.) megjelent jogszabály értelmében, 2015. december 9.-től, a jelenleg 423 helyett, 509 ügy intézhető, illetve kezdeményezhető a kormányablakokban. Továbbításra 33 új ügykör, míg tájékoztatás céljából 53 új ügykör kerül be, a kormányablakokban intézhető tevékenységkörbe.

  (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Szüreti felvonulás- 2015

Hagyományosan szeptember 3. szombatján rendeztük meg településünkön a szüreti felvonulást. Idén kedvezett az időjárás a programnak, hiszen ragyogó idő fogadta az érdeklődőket. 32 fogatos és 13 csikós jött el, hogy részt vegyen az Ifjúsági úthoz induló felvonuláson, mely érintette a település valamennyi utcáját. Több helyen is vendégül látták a fellépőket és az érdeklődőket. A jó hangulatról az Szentkirályi Ifjúsági Tánccsoport táncosai és a Mixer együttes gondoskodott a hajnalig tartó mulatságon.

Köszönet illeti valamennyi szervezőt és résztvevőt!

Fotó: Faragó József

Magáncsődvédelem

 A magáncsődvédelemről szóló törvény (2015. évi CV. törvény "A természetes személyek adósságrendezéséről" - kihirdetve: Magyar Közlöny 2015. július 8. 100. szám) 2015. szeptember 1-jei életbe lépésével elindult a köznyelvben családi csődvédelem néven nevezett új jogintézmény, amelynek nem volt előzménye Magyarországon, de több tízezer embert is érinthet, nagy segítséget jelent a rászorulóknak, így nagy felelősséget jelent, hogy az alkalmazásánál ne legyenek problémák.

Magáncsőddel kapcsolatos további tájékoztatások elérhetők itt!

Gazdálkodási tájékoztató-2015

 

Elkészült Szentkirály Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásáról és a 2015. évi tervekről szóló tájékoztatója.

Tájékoztató letölthető itt.

Gazdasági program

Elkészült Szentkirály Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2014- 2019. közötti időszakra vonatkozóan.

A gazdasági program célja, hogy meghatározza Szentkirály község fejlesztésének irányvonalát, súlyponti kérdéseit, illetve az önkormányzati fenntartású intézmények működtetésének elveit. 

Önkormányzatunk felelőssége, hogy világos célokat fogalmazzunk meg, azokat ismertessük és egyeztessük a lakossággal, kérjük a segítségüket, mert csak együtt tehetünk jövőnkért. Hazánkat és benne településünket csak polgárainak akarata, tudása, szakértelme, kreativitása és szorgalma teheti sikeressé.

Ezért kérünk mindenkit, hogy aki elolvasta a programot, és azzal kapcsolatban véleménye, kiegészítése van, ezt mielőbb küldje el polgarmester@szentkiraly.hu címre.

Részletes Gazdasági program letölthető itt!

 

Út elnevezése

 

Tisztelt Szentkirályi Lakos!

 Képviselő-testületünk legutóbbi ülésén döntött az alábbiak közzétételéről.

 A Szentkirályi Ásványvíz Kft. nevében Balogh Levente tulajdonos-ügyvezető, azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy édesapjáról Balogh Sándorról, a Szentkirályi ásványvíz felfedezőjéről nevezzünk el utat Szentkirályon.

 Balogh Sándor vegyészmérnök előbb a Kecskeméti Konzervgyár üzemvezetőjeként, majd a Ceglédi Konzervgyár főmérnökeként tevékenykedett. Különösen a szárítmányok érdekelték. Ezen a területen tíz találmány fűződik nevéhez, melyek között egy egyetemi tankönyvekben is szerepel. Ő volt egyik megalkotója a népszerű Márka üdítőital-családnak, de részt vett az Olympos italok előállításában is. A szentkirályi Tsz fonodaüzemét 1992-ben vásárolta meg, ahol elindította saját családi vállalkozását, és töltőüzemet létesített. Itt kezdték gyártani a Marina üdítőket, de a 240-féle termék között található a Virgin ételízesítő-család is. Szakértelmének és kiváló érzékének köszönhető a Szentkirályi ásványvíz felfedezése 1993-ban, amely azóta nemcsak Magyarországon, hanem szerte a világban nagy elismertségnek örvend. Neki köszönhető elsősorban, hogy Szentkirály felkerült a világ elismert településeinek térképére.

A gazdag életpályát befutó, nemzetközi hírű sikeres vállalkozás létrehozója emlékének méltón adózhatunk azzal, ha nevét közterület viseli Szentkirályon.

 A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 8/2014. önkormányzati rendelet szerint a személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, akinek élete, munkássága a községhez vagy a térséghez kötődik, hozzájárult a térség fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet a község lakói számára.

 A Képviselő-testület azt javasolja, hogy a lakiteleki út déli oldalának (415/7 hrsz-ú közút) a Műhely felé vezető út (415/5 hrsz) és a Vörös Sándor-féle tanyához vezető dűlőút (07 hrsz) közötti szakaszát, a Benzinkúttól az Ásványvíz Kft. területéig „Balogh Sándor-út”-nak nevezzük el.

 Kérem, hogy véleményét a Községházára írásban, vagy a polgarmester@szentkiraly.hu címre juttassa el 2015. április 20. napjáig!

 A beérkezett vélemények ismeretében hozza meg a képviselő-testület döntését a közterület elnevezéséről.

 Várjuk megtisztelő véleményét!

 

                                                                               Szabó Gellért sk.

                                                                                polgármester

Növényi hulladékégetés szabályai

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA

A növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályairól és a tűzgyújtási tilalomról

A növényi hulladék égetése belterületen és külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, környezetvédelmi, stb.) betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges!

Általános szabály Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján, hogy a lábon álló növényzet, tarló, növény-termesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Belterületi ingatlanok vonatkozásában azonban az önkormányzat rendeletében szabályozhatja, feltételekhez kötve megengedheti az avar és kerti hulladékok égetését. Azonban azokon a településeken ahol ez nem szabályozott ott továbbra is tilos belterületen égetni.

A külterületi ingatlanok vonatkozásában az OTSZ az irányított égetést lehetővé teszi, de azt előzetesen a tűzvédelmi hatóság engedélyéhez köti, mely azonban nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzése alól.

Tovább a részletes tájékoztatóhoz.

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai.

Kérelem külterületi irányított égetés engedélyezéséhez

Tanyakonferencia

 

Tanyavilág 2020" címmel kétnapos konferenciát szerveztünk Szentkirályon 2015. március 11-12-én. Az információs jellegű első napon a terület kutatói, helyi döntéshozók, gyakorlati szakemberek, a tanyagondnoki szolgálatok jó ismerője, valamint kormányzati szervek jártas szakértői adták közre tapasztalataikat. Három szekcióban zajlott a tanyákon élők életminőségét javító ajánlások csokorba gyűjtése, amit másnap véglegesítettek a résztvevők, hogy a döntéshozók elé terjesszék. A bevezető gondolatokat, az előadások vetített anyagait és az Ajánlásokat megismerheti itt. 

 

Ajánlások.

Elmeserkentő gondolatok.

A konferencián elhangzott előadások:

Csányi László: Tanyák önkormányzati szemmel

Csörszné Zelenák Katalin: Tanyagondnokok az Alföldön

Dr. Duró Annamária: Települési közösségek és társadalmi problémák a tanyasi lakosság körében

Kovács András Donát: Kutatási eredmények a Kecskemét térségi tanyavilágban

Mezőszentgyörgyi Dávid: Fejlesztési programok a tanyán élők életminőségének javítása érdekében

Romvári Róbert: A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

Szabadkai Andrea: Helyi termékek gazdasági szerepe a tanyákon

Szabó Gellért: Tanyás megyék

Szabó Mátyás: A Tanyafejlesztési Program

Dr. Viski József: Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Tanyagondnoki kitüntetés

Benkovics Tibor kapta idén a tanyagondnok kategóriában a "Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj"-at, melynek ünnepélyes átadására Alsómocsoládon (Baranya megye) került sor március 6-án. 

Gratulálunk Tibornak, és szolgálatához további testi-lelki erőt, egészséget kívánunk!

 

Bérfőzési és magánfőzési változások

A 2015. január 1-jétől hatályos jövedéki szabályozást érintő változások:

 

Magánfőzési és bérfőzési szabályok változása:

A magánfőzésre és a bérfőzésre vonatkozó szabályok 2015. január 1-jétől jelentős mértékben megváltoznak.

Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

Változik a magánfőző definíciója is: magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik. A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. (A jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. tv. : Jöt. 67/A. § (6) bekezdés]

A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint, melyet a magánfőzőnek kell megfizetnie, amely a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzatnak a bevétele. A magánfőzőnek az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig – együtt – kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. [Jöt. 3. § (3) bekezdés, 5. § (9) bekezdés, 64. § (6) bekezdés, 67/A. § (4) bekezdés] 

Bővebben...

Szociális támogatások igénylésének új helye

Elkezdődött a szociális rendszer megújítása –

A szociális támogatások egy része új helyen igényelhető

 A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. Az aktív korúak ellátására vonatkozó támogatások, vagyis a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a foglalkozást helyettesítő támogatás a jövőben a járásoknál intézhető.

 Az állam által kötelezően nyújtandó szociális ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg.

 Ezek az ellátások a következőek:

- aktív korúak ellátása,

- időskorúak járadéka,

- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),

- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

Bővebben...

Ügyfélfogadási rend

Dr. Tóth Edina Bács-Kiskun megyei egyenlő bánásmód referense az Egyenlő Bánásmód Hatóság megbízásából tájékoztatja a település lakosságát, hogy a 2015. év januári ügyfélfogadási időpontok az alábbiak.
 
 
 
SINOSZ Bács- Kiskun Megyei Tagszervezet (6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.)- 2015. január 7. 9:00 – 13:00

 Roma Nemzeti Önkormányzat, (6000 Kecskemét, Batthyány u. 2.)- 2015. január 14. 9:00 – 11:00

 Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház,(6000 Kecskemét Reile G. u. 22.)- 2015. január 14. 13:00 – 15:00

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata,(6000 Kecskemét, Irínyi út 17.)- 2015. január 21. 12:00 -16:00

 SINOSZ Bács- Kiskun Megyei Tagszervezet (6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.)- 2015. január 28. 9:00 – 13:00

 

Démász Fiókiroda a Lakiteleki Népfőiskolán

EDF Démász Ügyfélszolgálati fiókiroda LAKITELEK Népfőiskola, Kölcsey-ház

Nyitva tartás: kedden  08.00-12.00;  szerdán 14.00-18.00

 

 

Elérhetőségeink:

Internetes honlap: www.edfdemasz.hu

Telefonos ügyfélszolgálat:

06 62 565 600 vagy 06 40 82 22 82

Mérőállás bejelentés:

mobilról 06 62 565 987 vagy 06 40 82 81 80

vezetékesről 06 62 565 780 vagy 06 80 82 81 80

Műszaki hibabejelentés:

06 62 565 881 vagy  06 40 82 20 00

 

Választási eredmények

A helyi önkormányzati választások eredményei szerint Szabó Gellért lett továbbra is a polgármester, a képviselő testület tagjai pedig:

Ádámné Maróti Erika Ágnes    
Béni Sándor János    
Bimbó Ferenc    
Kovácsné Lázár Ilona    
Kutasi Ferenc    
Takácsné Kis Márta Magdolna    

A választási eredmények pontos adatai az alábbi oldalon tekinthetők meg:

http://valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M03/T104/tjk.html

 A Helyi Választási Bizottság határozata

Európai parlamenti választások

2014. május 25-én lesz az Európai parlamenti választás (21 magyarországi mandátum)

 -          Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki Magyarországon kívül szeretne szavazni, legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik napon (2014. május 17.) 16 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

-          Az Európai Unió más tagállamának állampolgára, aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik, legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon (2014. május 9-ig) kérheti a névjegyzékbevételt.

-          Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon – 2014. május 23-án – 16 óráig a helyi választási irodánál, a szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni.

 

További információk a www.valasztas.hu weboldalon.