Tájékoztató Szentkirály Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásáról és a 2013. évi tervekről

Tisztelt Községi Lakosunk!

Az önkormányzatként eltöltött 22. gazdálkodási évről – kicsit megkésve – az alábbiakban adunk számot.

Önkormányzatunk 2012-ben 307,949 millió forint bevételből gazdálkodott. Ennek 9.5 %-a különféle bérleti díjak és az intézmények működési bevétele, 43 % az állami támogatások, átengedett központi adók aránya. A fejlesztésekhez, intézmények működéséhez pályázatok útján szerzett támogatások összesen 32,78 millió forinttal (10,6 %) segítették céljainkat (biomassza kazánok, tornacsarnok fűtéskorszerűsítő felújítása, műv.ház érdekeltségnövelő támogatása, Tanyafejlesztési Program, iskolai működési pályázatok).

A Szentkirályért Alapítványtól az elmúlt évben is jelentős, összesen 19,12 millió forint kölcsönt kaptunk átmeneti pénzgondjaink megoldásához, amit év végén visszaadtunk.

Adóbevételeink jelentősége a költségvetési célok elérésében tavaly is meghatározó volt, az összes bevételünk 37 %-át teszi ez ki. Az elmúlt évben kommunális adóként 6,568 millió (alapítványi befizetéssel együtt), gépjárműadóként 22,505 millió, iparűzési adóként 88,934 millió forint bevételt könyvelhettünk. A gépjárműadó 2,2 millióval kevesebb, az iparűzési adó viszont 19,8 millióval, a kommunális adó pedig 840 ezerrel több az előző évitől. Előbbinél az éves adóalap, utóbbinál az adó mértéke is nőtt, de jelentős a hátralékok beszedéséből származó bevétel is. A szennyvízcsatornázás lakossági közmű-hozzájárulásaként 420 ezer forint érkezett, a Bácsvíz Zrt. pedig 854 ezer forint osztalékot fizetett részvényeink után. A Belügyminisztériumtól ezúttal 579 ezer forint támogatást kaptunk szociális célú tűzifa vásárlásra.

Az év végi pénzmaradvány 3,235 millió forint, amelynek minden forintja kötött felhasználású.

Bővebben...

A mezőgazdasági termelők így kérhetnek mentességet

 

A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett tehergépjárművek útdíjmentességének részletes szabályairól szóló 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet lehetőség van díjmentes viszonylati jegy igénylésére. Díjmentes viszonylati jegy megváltására kizárólag a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzője által kiállított hatósági bizonyítvány alapján van lehetőség, mégpedig kizárólag a hatósági bizonyítványban meghatározott díjköteles útszakaszokra vonatkozóan.

A díjmentes viszonylai jegy igénylésének folyamata:

Bővebben...

Így próbálnak megmaradni az aprófalvak

A Magyar Faluszövetség a legkisebb települések összefogását, érdekeinek képviseletét vállalta fel. A Szövetségnek jelenleg több, mint 200 település a tagja az ország egész területéről. A Szövetség célja a falvak hátrányos helyzetének csökkentése, a kistelepülések érdekeinek képviselete a parlament, a kormány, és a területi állami szervek előtt, melynek elnöke Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere, aki  2013. szeptember 2-án a MTV Ma reggel című műsorában egy stúdió beszélgetésen vett részt, mely itt tekinthető meg.

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/09/02/09/Igy_probalnak_megmaradni_az_aprofalvak.aspx

 

Szavazókörök megállapítása

A választási előírásoknak megfelelően Szentkirályon is meghatározásra kerültek  a szavazókörök száma, sorszáma, területi beosztása, szavazóhelyiségek címe, valamint a kijelölt szavazókörök megállapítása.

 

 

 

 

Bővebben...

szv szv
A tartalom megtekintshez flashplayer szksges / Nem elrhet a tartalom
jop jop jop