Őrizzük és szépítsük Szentkirály településképi arculatát!

 „E rendelet célja Szentkirály művi környezetének megőrzése érdekében a helyi értékvédelemmel, a településképi követelményekkel és a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítása.”

A kézikönyv az építtetők elé állít szép helyi példákat, követésre ajánlott más építészeti megoldásokat.

Szentkirály község településképének védelméről szóló rendelet

Helyi egyedi védelemben részesülő épületek

Helyi egyedi védelemben részesülő feszületek

Belterületi térképek

Nyomtatvány szakmai konzultációhoz

Nyomtatvány településképi bejelentési eljáráshoz

Szentkirály településképi arculati kézikönyv

Lakossági pályázati lehetőség

 Az OTP Bank, tavaly nyár óta már MFB Pontként is funkcionál, tehát MFB-s pályázatokban is tudunk segíteni.

 Jelenleg fut egy lakossági pályázati lehetőség: „GINOP-8.4.1/A-17 - Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel” néven, ami egy 0%-os kamatozású szabadon választott futamidejű hitel, melyből lakóépületek

-          külső-belső szigetelését,

-          napelem beruházását, vagy épp

-          hőszivattyú telepítését lehet megoldani maximum 10m Ft összegig.

Mivel csak 10% önerő szükséges hozzá, és akár 20 évre is felvehető az összeg, ezért meglehetősen keresett ez a pályázat.

5 millió Ft alatti hiteligény esetén nincs fedezeti követelmény.

 Pályázat tájékoztatója, valamint a részletes tájékoztató:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-841-a-17-lakpletek-energiahatkonysgnak-s-megjul-energia-felhasznlsnak-nvelst-clz-hitel

Rendvédelmi tábor

 A Belügyminisztérium Személyügyi Helyettes Államtitkársága hátrányos helyzetű fiatalok számára rendvédelmi pályát népszerűsítő tábort szervez

2018. július 15-20 között Remeteszőlősön.

Részletes kiírás 

Óvodai beíratkozás

 Az óvodai jelentkezés a 2018/2019. nevelési évre a

Szentkirályi Napközi Otthonos Óvodában:

  1. május 2. és május 3. napja

(szerda, csütörtök)  8 és 17 óra között tart.

Részletes felhívás

Katonai toborzás

 Katonai toborzás:

Tiszakécske Béke utca 116.

(BKMKH Tiszakécskei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály)

2018. 05.15. 13 óra

Toborzó plakát

"Biztonságos közlekedés gyerekszemmel"

 A Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési Bizottság - az Országos Baleset-megelőzési Bizottság kiírása alapján - gyermek rajzpályázatot hirdet  „Biztonságos közlekedés gyermekszemmel”címen, három kategóriában: óvodások (3-6 éves), valamint  alsó tagozatos (7-10 éves) és felső tagozatos (11-15 éves) általános iskolai tanulók részére. A rajzoknak a biztonságos közlekedést kell bemutatnia, illetve propagálnia az állatvilág felhasználásával (külső és belső tulajdonságok bemutatásával).

Pályázati kiírás teljes szövege.

Indul a fűtési szezon!

 Az elmúlt hetek hűvösebb napjain már sokan fűteni kezdtek, vasárnaptól pedig hivatalosan is elindul a szezon, vagyis a fűtési rendszer egészen tavaszig gyakorlatilag folyamatosan működik majd. A biztonságos működéshez elengedhetetlen néhány fontos szabály betartása:

Bővebben...

Bursa Hungarica pályázat

 Szentkirály Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

 

  • felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan           ("A" típusú pályázat)
  • felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, ("B" típusú pályázat)

Tisztelgés ’56 mártírja, dr. Szobonya Zoltán előtt

 Inkább becsületben meghalni, mint becstelenül élni!”.

 Dr. Szobonya Zoltán az 1956-os vidéki forradalom és szabadságharc egyik emblematikus alakja volt Bács-Kiskun megyében, M. Kiss Sándor történész szerint „Dél-Magyarország legnagyobb forradalmi vezetője”. Életútja a 20. század tükre, a kényszerűen derékba tört, ki nem teljesedett jogászi, tisztes polgári életpálya parabolája, ugyanakkor a félelmet leküzdő szabadságnak is a szimbóluma.

Bővebben...

Tehetséggondozás témájú pályázat a Szentkirályi Óvodában

Tehetséggondozás témájú pályázat megvalósításában vett részt a Szentkirályi Óvoda

A Szentkirályi Napközi Otthonos Óvoda együttműködő partnerként részt vett a Wonderteam Kft. „Óvodai tehetségazonosítás prózai előadóművészet – kommunikáció területén” című pályázata megvalósításában.

A Nemzeti Tehetség Program által támogatott projekt célja volt egy dramatikus tevékenységre épülő tehetségazonosító mérőeszköz fejlesztése, tesztelése

Részletesen a pályázatról

Kézikönyv és rendelet készül Szentkirály arculatáról

A településfejlesztési koncepcióról is szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerint a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni. Az Eljr. rendelkezései és Szentkirály község képviselő-testületének 6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete alapján Szentkirály településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítéséről a partnereket tájékoztatom és a tervezetet a

 2017. július 31-én hétfőn 18 órakor a Művelődési Házban tartandó lakossági fórumon ismertetem, melyre tisztelettel meghívom.

 Az önkormányzati rendelet alapján egyeztetési partner Szentkirály közigazgatási területén minden a) ingatlannal rendelkező személy, b) valamennyi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve c) bejegyzett egyház és civil szervezet.

A fórumon ismertetésre kerülő partneri egyeztetés tájékoztatási szakaszának papíralapú munkarésze megtekinthető az Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben 2017. augusztus 8-ig.

A településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatos további információk találhatók a következő webhelyeken: http://lechnerkozpont.hu/cikk/tobb-szaz-abra-es-foto-a-szebb-telepuleskepert

http://www.kormany.hu/download/f/5a/f0000/magyarszephely_tak.pdf

 Vélemények, javaslatok elektronikusan a polgarmester@szentkiraly.hu címre küldhetők, vagy személyesen a Hivatalban tehetők ügyfélfogadási időben 2017. augusztus 8-ig.

 Jöjjön el, kérem!

                                      Szabó Gellért, polgármester

   

Bővebben...

Tanyafejlesztési program-2017

 Tisztelt Gazdálkodók!

 Várhatóan június végén kerül kiírásra a 2017-es tanyafejlesztési program, ahol a gazdálkodók akár 90%-os vissza nem térítendő támogatásban is részesülhetnek. Eddig még csupán a támogatási rendelet jelent meg, a pályázati felhívások megjelenése még várat magára. Számos részlet a felhívásokban kerül majd meghatározásra (támogatás mértéke, beadás határideje, stb…), melyek a Herman Ottó Intézet honlapján jelennek meg.

Tanyafejlesztési Program 2017:

A támogatás – többek között - az alábbi célterületekre vehető igénybe:

  • a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében tanyagazdaságok indításához és fejlesztéséhez (1. célterület),
  • a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésre (2. célterület).
  • A támogatás mértéke az eddigi évekhez hasonlóan várhatóan 3.000.000 Ft lesz. A pontos összeget a pályázati felhívás fogja tartalmazni.

 Amennyiben Ön úgy gondolja, szüksége van bármely területen szakszerű segítségemre, szeretettel várom előre egyeztetett időpontban.

 Tisztelettel: Sági Márk, agrár-szaktanácsadó

tel.: 06-70/944-1493

TÁJÉKOZTATÓ SZENTKIRÁLY ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉS A 2017. ÉVI TERVEKRŐL

 Tisztelt Községi Lakosunk!

Az önkormányzatként eltöltött 26. gazdálkodási évről az alábbiakban adunk számot.

Önkormányzatunk 2016-ban 394 millió forint bevételből gazdálkodott. (A Tiszaug önkormányzatával fenntartott Közös Hivatal bevételével együtt!) Ez közel 40 millióval haladja meg a 2015. évi összeget.

Több pénzt kaptunk a feladatfinanszírozás keretében és a közfoglalkoztatásra is. Ez utóbbira összesen 31 milliót (eszközre, bér és járulékra), amely a Start munkaprogramban egy éven át mezőgazdasági tevékenység, külterületi utak karbantartása és útőri feladatok ellátása címén 30 személy foglalkoztatását biztosította. Bevételeinknek 47 %-a származott állami forrásból, az intézményeink és szolgáltatásaink saját bevételeinek aránya 11 %.

A 2015. évi pénzmaradvány 24,5 millió forint volt, a helyi adók összege 143 millió forint.

Adóbevételeink jelentősége az önkormányzati intézmények működésében és fejlesztéseinkben tavaly is meghatározó volt, az összes bevételünk 36 %-át teszi ez ki. Az elmúlt évben kommunális adóként 1,8 millió (ezen felül alapítványi befizetés 5,3 millió), gépjárműadóként 8,3 millió, iparűzési adóként 131 millió, egyéb adójellegű bevételként 1,9 millió forint bevételt könyvelhettünk. A gépjárműadó 200 ezerrel (csak 40 % a helyben maradó rész!), a kommunális adó 77 ezerrel, az iparűzési adó 9,6 millióval több, mint 2015-ben.

Az év végi pénzmaradvány 40,6 millió forint, amelynek minden forintja kötött felhasználású. Ebből legnagyobb tétel a hitelkonszolidációban nem érintett státuszunkra tekintettel kapott 20 millió, és a Vágó-kör felújításának 10 milliós fejlesztési kerete, amelyek felhasználására idén kerül sor.

 A kiadási oldal végösszege 353,3 millió forint, ami 26,2 millióval több a tavalyinál. Ebből a személyi jellegű juttatások és járulékok (181 millió forint) 51 %-ot, a dologi kiadások (96,7 millió forint) 27 %-ot képviselnek. Szociális ellátásokra 13 millió forintot, beruházás-felújítás céljára 61 millió forintot (17 %) fordíthattunk.

A tájékoztató teljes szövege