Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály

Ezúton közzé tesszük a  Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály által  a NIF Zrt., a 4623 j. összekötő út M44 csomópont és a 4622 j. út közötti szakasz felújítása, Szentkirály elkerülésével, valamint a 4622 j. út felújítása a 4623 j. út és a 44. sz. főút között, továbbá a 44. sz főút felújítása a 4622 j. úti csomópont és a 445. sz. főút között (Kecskemét reptéri szakasz) tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat. 

Letölthető pdf.

A Kecskeméti Tankerületi Központ három iskolája újul meg a Magyar Falu Program támogatásával

Több, mint 54 millió forint támogatást nyert a Magyar Falu Programban a Kecskeméti Tankerületi Központ. A pályázati forrásból három iskolában valósul meg jelentős beruházás.

A Tankerületi Központ sikeres pályázata révén Bugacon a Rigó József Általános Iskolában, a Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, a Pálmonostorai Gárdonyi Géza Általános Iskolában végezhetnek el számos fejlesztést és korszerűsítést. A beruházások Bugacon 182, Szentkirályon 138, Pálmonostorán 81 tanuló részére nyújtanak korszerű, biztonságos környezetet a tanuláshoz.

 

Bugacon az iskola épületének tető tartószerkezetét erősítjük meg, a héjazati hullámpala cseréjével és villámvédelmi rendszer kialakításával együtt, valamint szükséges új eszközbeszerzésekre is sort kerítünk az építési munkálatokkal párhuzamosan.

Projekt azonosítója: 3119186706

A projektre biztosított támogatás összege: 25 127 057 Ft

A megvalósítás időtartama: 2021.01.01. - 2022.06.30.

 

Szentkirályon a több szárnyból álló iskolaépület egy kéttantermes épületrészét korszerűsítjük. Teljes felújításon esik át két mosdóhelyiség, új szigetelést kap a 155 m2-es homlokzat, és lecserélünk 30 ablakot és két bejárati ajtót is.

Projekt azonosítója: 3118593479

A projektre biztosított támogatás összege: 13 799 815 Ft

A megvalósítás időtartama: 2021.01.01. - 2021.09.30.

 

Megújul Pálmonostorán az iskola északi „L” alakú épületrészének tetőszerkezete a héjazat cseréjével. A program segítségével az intézmény új eszközökkel gyarapodik, és új osztálytermi bútorok beszerzésével váltja le az elhasználódottakat.

Projekt azonosítója: 3119191368

A projektre biztosított támogatás összege: 15 557 405 Ft

A megvalósítás időtartama: 2021.01.01. - 2022.06.30.

 

A Magyar Falu Program támogatásával számos iskola újul meg a 21. század elvárásainak megfelelő, korszerű és biztonságos környezetet biztosítva a tanulók, az ott dolgozók számára.

A megvalósítás pontos ütemtervét a Tankerületi Központ most dolgozza ki, amelynek egyik legfőbb alapelve az oktatás zavartalanságának biztosítása a fejlesztési munkálatok mellett.

 

További információ kérhető:

Kecskeméti Tankerületi Központ

e-mail: andrea.pal@kk.gov.hu

Kedves Olvasóink!

Kedves Olvasóink!

A kormány rendelete szerint a könyvtár november 11-től bizonytalan ideig zárva tart. Könyvek, folyóiratok kölcsönzésére továbbra is van lehetőség szabad téren a könyvtár hátsó ajtajánál a Faluház felőli oldalon, előre egyeztetett időpontban. A kéréseket a folyóirat neve és számának (hányadik szám az évben) megjelölésével, a könyvek írója és címe megadásával lehet elküldeni a következő e-mail címre: szentkiralykonyvtar@gmail.com vagy telefonon a 70/379-5808-as telefonszámon. Csak előre leadott kéréseket tudunk teljesíteni! Könyvtárba bejönni, válogatni nem lehetséges! Könyvtár közi kéréseket továbbra is tudunk teljesíteni.
Megértésüket köszönöm!Mindenkinek jó egészséget kívánok! 
                    Jakabné Ferenczi Noémi
                              könyvtárvezető

Csak időpont foglalással fogadják ügyfeleiket a kormányhivatalok!

Szerdától csak időpontfoglalással fogadják az ügyfeleket a kormányhivatali ügyfélszolgálatok: aki teheti, online intézze hivatali ügyeit!

A járvány terjedésének, valamint a személyes kontaktusok számának csökkentése érdekében szerdától csak előzetes időpontfoglalással lehet ügyeket intézni a kormányablakokban és okmányirodákban. A kormányzati intézkedésekkel összhangban most meghozott óvintézkedésekkel a megbetegedés kockázata és a járvány további terjedése mérsékelhető.

A járvány elleni védekezés elősegítése érdekében Magyarország Kormánya által bevezetett korlátozásokkal párhuzamosan 2020. november 11-től a kormányablakokban ismét kizárólag előzetes időpontfoglalást követően lehet ügyeket intézni. Időpontfoglalásra az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon van lehetőség. Az interneten elérhető Központi Időpontfoglaló Alkalmazásban az ügyfelek ügyfélkapu regisztráció nélkül is foglalhatnak majd időpontot. Ez alól kivételt képeznek a gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos ügykörök. Szerdától nem közlekednek a kormányablakbuszok és a települési ügysegéd szolgálatok működését is felfüggesztik.

A többi kormányhivatali ügyfélszolgálaton telefonos, illetve e-mailben történő időpontfoglalás lehetőségét biztosítják, az elérhetőségek a kormanyhivatal.hu oldalon találhatók.

Az ügyintézők és ügyfelek biztonsága érdekében továbbra is kizárólag szájat és orrot takaró maszkban szabad tartózkodni az ügyfélszolgálatokon.

Az elkészült okmányok személyes átvételére november 11-ét követően nem lesz lehetőség, azokat postai úton, levélküldemény formájában kézbesíti a kormányhivatal. Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a 2020. március. 11. és június 18. közötti veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok változatlanul 2020. december 15-ig érvényesek, ezért kérjük, éljenek az előzetes időpontfoglalás lehetőségével.

Javasoljuk, hogy az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok elsősorban a megújult magyarorszag.hu oldalon elérhető online ügyintézési lehetőségeket, illetve az e-papír szolgáltatást vegyék igénybe. Az ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek számos ügyben postai úton is leadhatják kérelmüket. További információkért keressék fel a kormanyhivatal.hu oldalt, valamint hívják az ingyenesen hívható, 1818-as telefonszámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalat.

 

(Miniszterelnökség)

K Ö Z L E M É N Y

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) székhelye: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. elérhetősége: postacím: 6001 Kecskemét Pf. 642 tel.: 76/795-870 e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu, Honlap: http://bkmkh.hu/ KRID azonosító: 246192384 értesíti az érintetteket, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., KÜJ: 100 365 768, Cégjegyzék száma: 01-10-044180, Adószáma: 11906522-2-41, KSH szám: 11906522-4211-114-01, hivatalos elektronikus elérhetősége: 11906522#cegkapu, rövidített elnevezése: NIF Zrt.) meghatalmazása alapján a KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezet gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Haraszti út 44., KÜJ: 100 208 982, Cégjegyzékszám: 01-10-042607, Adószám: 10950676-4-44, KSH szám: 10950676-2511-114-01., hivatalos elektronikus elérhetősége: 10950676#cegkapu, rövidített elnevezése: KÖZGÉP Zrt.) 2020. november 2. napján – a 4623 j. összekötő út M44 csomópont és a 4622 j. út közötti szakasz felújítása, Szentkirály elkerülésével, valamint a 4622 j. út felújítása a 4623 j. út és a 44. sz. főút között, továbbá a 44. sz főút felújítása a 4622 j. úti csomópont és a 445. sz. főút között (Kecskemét reptéri szakasz) tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál. Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet 1.3.64. pont és 2. melléklet 9. pont alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügy.

Ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: dr. Kisgyörgyei Ágnes (Telefon: +36 (76) 795-862)

 A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható.

A közlemény közhírré tételének időpontja: 2020. november 10.

A közvetlen hatásterülettel érintett települések: Kecskemét, Szentkirály

Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetőleg a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan e közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz észrevételt tehetnek.

A kérelem (előzetes vizsgálati dokumentáció) elektronikus elérhetősége:

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1547/-1723415615442963193/publicLink/06918-1- 2020.zip Kecskemét, 2020. november 10.

Személyesen az iratanyag megtekinthető:

Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal (Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13.)

Letölthető pdf.

Nyugdíjasaink ünneplésére minden nyugdíjast és Szentkirályi lakost szeretettel hívunk

Nyugdíjasaink ünneplésére minden nyugdíjast és Szentkirályi lakost szeretettel hívunk 2020. október 6-án kedden 14 órára a Művelődési Ház udvarára.

Ugyanitt 15 órakor Karády-sanzonok anekdotákkal fűszerezve a Pótszék Társulat előadásában! Rossz idő esetén helyszín a nagyterem. Minden érdeklődőt várunk, maszkot ki-ki hozzon magával!