Kézikönyv és rendelet készül Szentkirály arculatáról

A településfejlesztési koncepcióról is szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerint a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni. Az Eljr. rendelkezései és Szentkirály község képviselő-testületének 6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete alapján Szentkirály településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítéséről a partnereket tájékoztatom és a tervezetet a

 2017. július 31-én hétfőn 18 órakor a Művelődési Házban tartandó lakossági fórumon ismertetem, melyre tisztelettel meghívom.

 Az önkormányzati rendelet alapján egyeztetési partner Szentkirály közigazgatási területén minden a) ingatlannal rendelkező személy, b) valamennyi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve c) bejegyzett egyház és civil szervezet.

A fórumon ismertetésre kerülő partneri egyeztetés tájékoztatási szakaszának papíralapú munkarésze megtekinthető az Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben 2017. augusztus 8-ig.

A településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatos további információk találhatók a következő webhelyeken: http://lechnerkozpont.hu/cikk/tobb-szaz-abra-es-foto-a-szebb-telepuleskepert

http://www.kormany.hu/download/f/5a/f0000/magyarszephely_tak.pdf

 Vélemények, javaslatok elektronikusan a polgarmester@szentkiraly.hu címre küldhetők, vagy személyesen a Hivatalban tehetők ügyfélfogadási időben 2017. augusztus 8-ig.

 Jöjjön el, kérem!

                                      Szabó Gellért, polgármester

   

   A Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet

tájékoztatási szakaszának ismertetője

 TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

A településképi arculati kézikönyv a vonatkozó jogszabályi előírásnak *megfelelően készül a következők szerint:

-          szemléletformáló célt szolgál

-          a település teljes közigazgatási területére készül

-          meghatározza a településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeinek tájrendezési, településtervezési, örökségvédelmi fejezeteinek felhasználásával készül az arculati kézikönyv.

 TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

A vonatkozó jogszabályi előírásnak* megfelelően készül a következők szerint:

- település teljes közigazgatási területére készül.

- megállapítja: a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét

a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket,

a településképi követelményeket, amely lehet területi építészeti, egyedi építészeti és a reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre és reklámhordozásra alkalmas egyéb műszaki berendezésre (a továbbiakban együtt: reklámhordozók), továbbá az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmény.

- a helyi területi vagy egyedi védelemmel érintett területre és elemre vonatkozó településképi követelmény megengedő, tiltó vagy kötelező követelményként egyaránt meghatározható.

- a településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó településképi követelmény csak megengedő vagy tiltó követelményként határozható meg.

- egyéb területek esetében csak egyedi építészeti követelmény, ezen belül is csak építmény anyaghasználatára vonatkozó, tiltó építészeti követelmény határozható meg.

 

A helyi építési szabályzatban lévő településképi szempontú előírások és a helyi védelemre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével, illetve azok településképi rendeletbe való beemelésével készül.

 

* a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21.§