Gazdálkodási tájékoztató a 2015-ös évről, és a 2016-os év terveiről

Tisztelt Községi Lakosunk!

Az önkormányzatként eltöltött 25. gazdálkodási évről az alábbiakban adunk számot.

Önkormányzatunk 2015-ben 355,4 millió forint bevételből gazdálkodott. Ez közel 10 millióval haladja meg a 2014. évi bevételünket. Több pénzt kaptunk a feladatfinanszírozás keretében és a közfoglalkoztatásra is. Ez utóbbira összesen 23,3 milliót (ebből 3,1 millió eszközre, a többi bér és járulék), amely a Start munkaprogramban egy éven át mezőgazdasági tevékenység, illegális hulladéklerakók felszámolása és biomassza tüzelőanyag előállítása címén 18 személy foglalkoztatását biztosította. Bevételeinknek 50 %-a származott állami forrásból, az intézményeink és szolgáltatásaink saját bevételeinek aránya 9 %.

A 2014. évi pénzmaradvány 21,3 millió forint volt.

A bevételek között a helyi adó 134 millió forint.

Tovább a részletes tájékoztatóhoz!