2013-as gazdálkodási év pénzügyi beszámolója

Tisztelt Községi Lakosunk!

Az önkormányzatként eltöltött 23. gazdálkodási évről az alábbiakban adunk számot.

Önkormányzatunk 2013-ban 278,155 millió forint bevételből gazdálkodott. Ez közel 30 millióval kevesebb, mint az előző évi költségvetésünk, ami a feladatátrendezés következménye, hiszen iskolai pedagógusaink állami alkalmazottakká váltak, bérüket is onnan kapják. Bevételeinknek viszont csak 40 %-a származott állami forrásból, ebben az összesen 112,168 millió forintban pedig benne van a közös hivatal tiszaugi kirendeltségének fenntartásához szükséges 12,563 millió, valamint a közfoglalkoztatásra költött 11,279 millió forint is.

A bevételek közel 42 %-a helyi adó (115 millió), a működési és egyéb bevételek aránya 15 %.

A fejlesztésekhez, intézményi működéshez szerzett pályázati támogatások összege 17,369 millió forint.

A Szentkirályért Közalapítványtól rekord összegű, összesen 35,4 millió forint kölcsönt kaptunk átmeneti pénzgondjaink megoldásához és pályázataink előfinanszírozásához, amit év végén visszaadtunk.

Adóbevételeink jelentősége az önkormányzati intézmények működésében és fejlesztéseinkben tavaly is meghatározó volt, az összes bevételünk 42 %-át teszi ez ki. Az elmúlt évben kommunális adóként 6,421 millió (alapítványi befizetéssel együtt!), gépjárműadóként 8,468 millió, iparűzési adóként 105,323 millió forint bevételt könyvelhettünk.

A gépjárműadó 14 millióval (csak 40 % a helyben maradó rész!), a kommunális adó 147 ezerrel marad el az előző évitől, az iparűzési adó viszont 16 millióval több. Mindkét adónem esetében jelentős a korábbi évek hátralékának beszedéséből származó bevétel. A szennyvízcsatornázás lakossági közmű-hozzájárulásaként nem érkezett befizetés, a Bácsvíz Zrt. viszont 854 ezer forint osztalékot fizetett részvényeink után.  

Az év végi pénzmaradvány 13.098 millió forint, amelynek minden forintja kötött felhasználású.


 

A kiadási oldal végösszege 265.057 millió forint, ami 40 millióval kevesebb a tavalyinál. Ebből a személyi jellegű juttatások és járulékok 56 %-ot, a dologi kiadások 26 %-ot képviselnek. Szociális ellátásokra 29 millió forintot, felhalmozási kiadásokra közel 25 milliót fordíthattunk (9 %). Legfontosabb gyarapodásaink: iskolába kerámiaégető kemence, kocséri út padkaszélesítése, Iskola-Tornacsarnok+Művelődési Ház-Óvoda biomassza kazánok beállítása, Művelődési Házba mosogatógép, Lada Niva beszerzése.

Ifjú házasok lakáshoz jutását 400 ezer forinttal segítettük, 12 újszülött babakelengyéjéhez pedig összesen 760 ezer forinttal járultunk hozzá. A szociális kiadások összegében 29 felsőoktatásban tanuló támogatása is szerepel 925 ezer forinttal (Bursa Hungarica). Lakásfenntartási támogatásban 90 háztartás részesül, szilárd hulladék kezelésére 7,259 millió forintot fizettünk.

Iskolánk működtetésére (fűtés-világítás-víz, karbantartás, takarítás) 12,1 milliót fordítottunk.

Adóbevételeink továbbra is alapvető biztosítékát adják működési és fejlesztési céljaink elérésének, magával vonva egyúttal az elmaradó bevétel miatti kockázatot is. Hála és köszönet az adót időben befizetőknek. Gépjárműadót 1201 jármű után 717 adózónak írtunk elő. A kommunális adó fizetési kötelezettség (alapítványi befizetőkkel együtt) 823 ingatlanra vonatkozik, az iparűzési adó 298 befizetőtől származik. A hátralékokat pótlékkal együtt rójuk ki. Szennyvíz közműfejlesztési hátraléka továbbra is 26 személynek van 1.342 ezer forint összegben.

 

A „Szentkirályért” Közalapítvány 560 adományozótól származó bevételeinek összege 5,716 millió forint volt, kommunális adó fizetési kötelezettségüket 481-en teljesítették így. Az 1 %-okból 334.886.- forint gyarapította vagyonunkat.

Először került azonban sor pályázat benyújtására az Alapítvány részéről, ami mindjárt sikeres is lett. Ennek köszönhetően 11,920 millió forintot nyertünk, amin homlokrakodóval ellátott MTZ traktort és pótkocsit vásároltunk. Az Áfa terhelt csak minket 3,218 millió forint összegben.

Kiadásként útfenntartásra 8,428 millió (kocséri út), ösztöndíjazásra 728 ezer, üzemanyagra 840 ezer, szociális tevékenységre 816 ezer, banki és működési költségre 377 ezer, műemlékvédelemre 125 ezer forintot fordítottunk. Az összes kiadás 28,519 millió forint volt.

Az is újszerű eddigi gyakorlatunktól eltérően, hogy a Vágó János Gazdakör is pályázott és nyert, mégpedig a Faluház felújítására, a játszótér bővítésére és kemencék építésére. Ennek előfinanszírozása szintén az Alapítvány közreműködésével történik, az e célra biztosított kölcsön összege 2013-ban 9,665 millió forint.

Mire számíthatunk 2014-ben?

Egyelőre csak halkan merjük mondani, de ha minden a terveink szerint alakul, akkor várható bevételeinkből a működés mellett fejlesztésekre is futja. A közös hivatal Tiszaug önkormányzatával való fenntartása múlt évben még saját kiegészítést igényelt, ebben az évben az e célra kapott 40,762 millió elegendő lesz. Tervezhető gazdálkodási főösszegünk ezzel együtt 290 millió forint, amit tovább növel az a 20 millió, amit arra tekintettel remélünk, hogy Szentkirály önkormányzatától nem kellett hitelt átvállalnia az államnak. Ez büszkeséggel tölthet el mindahányunkat, hiszen a felelős gazdálkodásban vállalkozók, polgárok és döntéshozók egyaránt részesek vagyunk.

Reményeink szerint folytatódhat a helyi civil szervezetek bevonása (Alapítvány, Gazdakör, SZIKE) az uniós források elérésében, ezáltal megtöbbszörözve a Szentkirályra érkező fejlesztési támogatásokat.

Változott a hulladékkezelés rendszere is, ez évtől az Izsák-Kom Kft. végzi falunkban a háztartási és szelektív hulladék gyűjtését. Megtartottuk egyelőre a régi rendet, vagyis nem kell az ingatlantulajdonosnak szerződnie a Szolgáltatóval. Bizakodjunk, hogy ez folytatódhat a jövőben is. Megdöbbentő ugyanakkor némelyek trágársága lakóhelyünk szeméttel való elcsúfításával. Bejelentéseket ez ügyben elfogadunk, abban eljárunk. Megváltozott a lomtalanítás rendje is! Ezután a házhoz menő kukás ürítés keretében viszik el a lomokat is, amit viszont az ingatlantulajdonosnak kell előre jelezni a 30/278-8214-es telefonszámon!

 

Fejlesztési célok: Egészségház felújítása, faapríték tároló építése, Művelődési háznál raktár bővítése alápincézéssel, Iskolánk hőszigetelő felújítása, járdaépítés a Kossuth Lajos utcában a Rákóczi utcáig, útépítés a Katona József és az Arany János utcában, terepjáró gépkocsi vásárlása, Konyhában nyílászáró cseréje és légkeveréses sütő beszerzése, temetőbe urnafal építése, házi gondozóinknak kerékpárok vásárlása.

A fentiekkel azonban még nem ér véget terveink sora. A Szentkirályért Közalapítvány ugyanis ismét pályázott és nyert, mégpedig nettó 10 millió forintot, amiből tervezzük lecserélni az iskolabuszt.

Még tavalyi nyertes pályázata van a Vágó János Gazdakörnek is, aminek köszönhetően folyamatban van a Művelődési Házunk felújítása, és egy un. lapzömítő munkagép beszerzése a földutak tömörítésére.

Folytatni szeretnénk a közétkeztetés helyi alapanyagokkal való ellátását. Ebben már tavaly is szép sikert értünk el, hiszen a bevont őstermelők száma, továbbá a nekik kifizetett vételár négyszerese a 2011. évinek, a felvásárolt termékmennyiség pedig a duplája. Ebben az évben nálunk is elindul a Start munkaprogram, ami közfoglalkoztatottak bevonásával saját önkormányzati területen élelmezési alapanyag előállítását célozza.

Mobilflottánk tovább bővült, a mai napon tagjaink száma már több mint 600. Ezúton is kérek mindenkit a fegyelmezett számlafizetésre!

 

Az emberi tisztességben, becsületben való helytállásunkat tekintve továbbra sem adhatjuk alább: csak a legjobb az elégséges, a legtöbb az elegendő!

Köszönetet mondok településfejlesztőnknek a múlt év sok-sok kiváló pályázatáért. Hála a közterületeink tisztaságán munkálkodó községi lakosoknak, alkalmazottaknak és közmunkásainknak is. Köszönöm jegyzőnk fáradságát is a közös hivatal irányításában, köztisztviselőink, tanyagondnokaink, intézményvezetők és alkalmazottak áldozatos munkáját.

 

Tisztelt Gazdálkodó, Adófizető Lakosunk!

Köszönöm eddigi készségét a közkiadásokhoz történő hozzájárulás teljesítésében. Együttműködésére, személyes áldozatvállalására továbbra is szüksége van Szentkirálynak.

Figyelmébe ajánlom az 1 százalékokról való rendelkezés lehetőségét. Kérem, ne szalassza el, és adóbevallásakor adója egyik százalékát a „Szentkirályért” Közalapítványnak adja, feltüntetve rendelkező nyilatkozatán az adószámot: 19047276-2-03.

A világhálón a www.szentkiraly.hu név alatt falunkról szóló tudósításokat talál megújult honlapunkon.

Munkatársaimmal továbbra is azon igyekszünk, hogy a szentkirályi polgárok megtalálják a jövőben is a tisztes boldogulás útjait.

 

Csak béke legyen, és tartsunk ki a becsületben, egymás megbecsülésében!

 

További számos éveket kívánva Szentkirály önkormányzatának

a képviselő-testület nevében tisztelettel köszönti

 

Szentkirály, 2014. március 7.                                                            Szabó Gellért polgármester sk.