Helyi választási iroda

_

Helyi Választási Iroda

 

HVI vezető: dr. Lajos Krisztina

 

Elérhetőség:  6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 13.

Tel: 76/597-013; +36/70/382 05 99

 E-mail: jegyzo@szentkiraly.hu

Választással kapcsolatos további tudnivalók:   http://www.valasztas.hu/

 


 

Szentkirály Községi Önkormányzat

 

K i v o n a t

 

Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án (kedden) 16,00 órai kezdettel megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

 (Kihagyva a kihagyandókat!)

 11/2014. ökt. hat.

 Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

H a t á r o z a t

 

A képviselő-testület az országgyűlési képviselők választásának lebonyolítását végző szavazatszámláló bizottságok tagjainak az alábbi személyeket megválasztotta:

 1. szavazókör     Általános Iskola Szentkirály, Kossuth L. u. 24.

 Tagok:      Fakan Józsefné, Farkas István, Kenyeres Ambrus

 Póttagok:  Habran János, Kovács Sándorné, Osbáthné Rauscher Erika, Kozma-Gyenes Tünde

 

 2. szavazókör Faluház Szentkirály, Kossuth L. u. 18.

  (igazolással szavazók kijelölt szavazóköre  is)

 Tagok:      Katzné Almási Zsuzsanna, Tóth Emília, Csanádi Andrásné   

Póttagok: Rohács Mihályné, Varga Béláné,  Benkovics Tiborné, Durgó Tamás

Kmf.

 

 Szabó Gellért sk.                          Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző

 polgármester                                    távollétében és megbízásából:

 

 dr. Lajos Krisztina sk.

 aljegyző

 

A kivonat hiteles:

 Szentkirály, 2014. február 18.