Óvodai eíratkozás

Szentkirályi Napköziotthonos Óvodába jelentkezés időpontja:

 1. május 8-án (hétfő) 8.00-17.00 óráig
 2. május 9-án (kedd)  8.00-17.00 óráig

Előterjesztés az óvodai beíratkozással kapcsolatban:

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint „Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

 1. a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
 2. b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon,”

Ennek megfelelően elkészült a 2017/2018-os nevelési évre vonatkozó fenntartói döntés és felhívás az óvodai beiratkozásra, melyet kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület megtárgyalás után hagyjon jóvá.

Határozat tervezett:   /2017. (III.14.) ökt. hat. az óvodával kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala.

Határozat

Szentkirály  Község Önkormányzati Képviselő-testülete – mint a Szentkirályi Napközi Otthonos  Óvoda fenntartója – a 2017/2018-os nevelési év vonatkozásában az intézményben a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben előírtakat az alábbiakban határozza meg:

 1. Az óvoda kötelező felvételi körzete: Szentkirály község közigazgatási területe.
 2. Engedélyezett felvételi keretszám: 63 gyermek
 3. Az óvodai jelentkezés módja: A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben személyesen szóban közölheti az óvodavezetővel, mellékelnie kell a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint annak végrehajtási rendeleteiben előírt dokumentumokat. A jelentkezés alapján a gyermek adatait az óvodavezető az óvodai felvételi előjegyzési naplóban veszi nyilvántartásba.
 4. Az óvodai jelentkezés időpontja:
 1. május 8-án (hétfő) 8.00-17.00 óráig
 2. május 9-án (kedd)            8.00-17.00 óráig
 1. Az óvoda napi, heti és éves nyitvatartási ideje: egész évben minden héten naponta 600-1700. Az indítható óvodai csoportok száma: 1.

 Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

szv szv
A tartalom megtekintshez flashplayer szksges / Nem elrhet a tartalom
jop jop jop