Ismerje meg az M44 nyomvonalát, jelezze véleményét!

Településünk Rendezési tervét módosítani kell, mivel az M44 gyorsút tervezett nyomvonala jelentős hosszon Szentkirály területén húzódik, és ezt a terven fel kell tüntetni, valamint ezzel összefüggésben új szabályokat is meg kell fogalmazni.
A Rendezési terv szöveges és térképi részekből áll. A honlapon elérhető dokumentumok közül a Településrendezési eszközök tervezete 4-5. oldalán találja a most hatályos Helyi Építési Szabályzat kiegészítésének javasolt szövegét, a 6-13. oldalakon a gyorsforgalmi út 200 méter szélességű szabályozási tervlapjait (SZ-2), a 14. oldalon pedig az út teljes nyomvonalának rajzát jelmagyarázattal (SZ-3). Ez utóbbi – kellő nagyítással – a beruházással érintett földterületek beazonosítására is alkalmas.
A Meglapozó vizsgálat és Alátámasztó javaslat az Ön számára is értékes és érdekes háttér-adatokat tartalmaz.
Mindhárom dokumentum a Tervező által hatósági és lakossági egyeztetésre készített nyersanyag, amit a képviselő-testület végleges döntése előtt véleményezni, ahhoz kiegészítést tenni folyó év szeptember 15-ig lehetséges. Észrevételét írásban nyújthatja be a Községházára, vagy ugyanott szóban is elmondhatja, amit munkatársaim segítenek írásba foglalni.
Lakossági fórumot tartunk a tárgyról a Művelődési Házban szeptember 5-én hétfőn 18 órai kezdettel.

Éljen a lehetőséggel!

Szabó Gellért polgármester

Településrendezési eszközök tervezete itt tekinthető meg!

Megalapozó vizsgálat itt tekinthető meg!

Alátámasztó javaslat itt tekinthető meg!