„Salus intrantibus, Pax exeuntibus” Üdv a belépőnek, Béke a kimenőnek

Ez, vagy hasonló tartalmú felirat olvasható számos kapun Erdélyben, közölve a házigazda legfontosabb kívánságát minden új vendég felé.

Szentkirály faluközösségének nevében ezúton köszöntöm én is barátsággal a honlapunkat megnyitó valamennyi kedves látogatót.

Néhány évvel ezelőtt még magam sem gondoltam volna, hogy egy virtuális falunéző beköszöntőjeként nyílik lehetőségem a világ akár legtávolabbi pontján a képernyője előtt ülő honfitársamat, mint településünk látogatóját üdvözölni. A magyar falusi-tanyasi életforma nem éppen a modern technika legújabb vívmányainak alkalmazási területeként ismert. Hálás vagyok ezért mindazoknak, akik lehetővé tették a földrajzi távolságok kiiktatásával megvalósítható személyes kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást. A vidék viszontagságos körülményei ma is jelentős áldozatot követelnek a tanyákon, falvakon élőktől, hogy legalábbis belátható távolságot tudjanak tartani a civilizáció áldásait különösebb erőfeszítés nélkül elérő többséghez. Az év bizonyos szakában a sár, máskor a homok miatt alig járható földutak, a villamos energia hiánya, a mezőgazdálkodás általános társadalmi „megbecsültsége” nem kedvez annak, hogy az értékek között a méltó helyet elfoglalhassa az évszázadokon át kialakult józan paraszti gondolkodásmód és tisztesség.

Túlhajszolt világunkban azonban hitem szerint egyre növekvő becsülete lesz a természetközeli életben megedződött, emberi kapcsolatait a belátáson és viszonosságon építő, önmagának és környezetének is távlatos jövőt alakító embernek, aki nem a legyőzendő versenytársat, hanem a közös siker eléréséhez partneri együttműködésre és áldozatra is kész embertársat keresi és találja meg másokban.

Erőnkhöz és képességeinkhez mérten igyekszünk a falunk értékeit, az itt élők küzdelmeit, erőfeszítéseink gyümölcseit ezért úgy bemutatni, amelyen keresztül az Ön számára is kiderülhet, hogy Szentkirály falujának népe nem csak az anyagi javak piacán, de az emberség értéktőzsdéjén is helyt akar állni.


Üdvözlettel:

  Szabó Gellért
polgármester

 

Készült a HomokHáló Alapítvány támogatásával.